Obstarávanie

Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
89 700,00
Konečná suma(Bez DPH):
179 400,00
Zaplatené:
200.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60440000-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
2

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je pružné zabezpečovanie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia pre vlastné potreby verejného obstarávateľa a pre potreby geologických úloh a projektov financovaných Európskou úniou, ktoré verejný obstarávateľ realizuje resp. bude realizovať počas doby platnosti rámcovej dohody (48 mesiacov).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. 2 89 700,00 0% EUR 5. Október 2015 50813
SATUR TRAVEL, a.s. 2 89 700,00 0% EUR 5. Október 2015 50814

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512532/content/177682/download","filename":"Zapisnica z otvarania ponuk_časť Ostatné_200715.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512532/content/177683/download","filename":"1_Zapisnica otváranie ponúk časť Kritéria_180815.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona_otváranie častí ponúk „Ostatné“ 15. Júl 2015 15. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512511/content/177610/download","filename":"9. Informácia_§41_Ostatné_150715.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795325/content/670267/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia_2016_Tucan.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795325/content/670268/download","filename":"Suna skutočne uhradeného plnenia_2016_Satur.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SATUR TRAVEL a.s. 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512526/content/177749/download","filename":"Cenová ponuka_Satur.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795331/content/670293/download","filename":"Faktúra_190116.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795331/content/670294/download","filename":"Faktúra_270116.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795331/content/670295/download","filename":"Faktúra_180216.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795331/content/670296/download","filename":"Faktúra_190216.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795331/content/670297/download","filename":"Faktúra_220416.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795331/content/670298/download","filename":"Faktúra_030516.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795331/content/670299/download","filename":"Faktúra_060516.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795331/content/670300/download","filename":"Faktúra_060516.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795331/content/670301/download","filename":"Faktúra_260516.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795331/content/670302/download","filename":"Faktúra_010616.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795331/content/670303/download","filename":"Faktúra__060716.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795331/content/670304/download","filename":"Faktúra_220716.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795331/content/670305/download","filename":"Faktúra_220816.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795331/content/670306/download","filename":"Faktúra_100816.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795331/content/670307/download","filename":"Faktúra_180816.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795331/content/670308/download","filename":"Faktúra_120916.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795331/content/670309/download","filename":"Faktúra_140916.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795331/content/670310/download","filename":"Faktúra_210916.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795331/content/670311/download","filename":"Faktúra_111016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795331/content/670312/download","filename":"Faktúra_111116.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512520/content/177660/download","filename":"Odovodnenie nezrusenia_180815.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512517/content/177627/download","filename":"Oznámenie o výsledku_180815.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 zákona_otváranie častí ponúk „Kritéria“ 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512514/content/177632/download","filename":"Informácia_§41_Kritéria_100815.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Október 2015 7. Október 2015 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512499/content/177646/download","filename":"28. Správa z VO_051015.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Jún 2015 25. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512493/content/177585/download","filename":"SGU_Letenky_Final_240615.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skupina dodávateľov Tucan-Globamerica; TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o.; Globamerica s.r.o. 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512529/content/177800/download","filename":"Cenová ponuka_Tucan-Globamerica.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512523/content/177688/download","filename":"1_Zapisnica posudenie_podmienok_ucasti_100815.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512496/content/177621/download","filename":"1_Zapisnica vyhodnotenie časť Ostatné_100815.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512496/content/177622/download","filename":"1_Zapisnica vyhodnotenia ponúk časť Kritéria_180815.pdf"}]
Zmluva Zmluva 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/512508/content/177681/download","filename":"Rámcová dohoda 01-2507_2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640159/content/675657/download","filename":"Faktúra_151015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640159/content/675658/download","filename":"Faktúra_231115.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2015 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640158/content/675653/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia 2015_Satur.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640158/content/675654/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia 2015_Tucan.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Október 2015 7. Október 2015 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×