Obstarávanie

Komárovce, Sobranecký potok, zvýšenie brehovej čiary vybudovaním oporného múru


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
92 364,00
Konečná suma(Bez DPH):
63 856,00
Zaplatené:
69.13%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45246100-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výstavba protipovodňového ochranného múru v rkm. 0,753.23 až 0,933.03 a prestavba, navýšenie koruny pravobrežnej ochrannej hrádze v rkm. 0,644.51 až 0,754.50.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Juvenstav s.r.o. 5 63 856,00 0% EUR 15. December 2015 50238

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Júl 2015 3. Júl 2015
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. December 2015 16. December 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 16. December 2015 16. December 2015
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 16. December 2015 16. December 2015
Ponuky uchádzačov PEhAES, a.s. 16. December 2015 16. December 2015
Ponuky uchádzačov CSM - STAV s.r.o., 16. December 2015 16. December 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. August 2016 3. August 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. September 2015 29. September 2015
Zápisnica Zápisnica 16. December 2015 16. December 2015
Iný dokument k zákazke Oznámenie o otváraní ponúk 21. Júl 2015 21. Júl 2015
Ponuky uchádzačov Dopravné staviteľstvo Bardejov, s.r.o. 16. December 2015 16. December 2015
Zmluva Zmluva 16. December 2015 16. December 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 3. August 2016 3. August 2016
Informácia o zverejnení zmluvy 1859/2015-PR 26. Február 2016 26. Február 2016
Ponuky uchádzačov Inžinierske stavby, a.s. 16. December 2015 16. December 2015
Ponuky uchádzačov JUVENSTAV, s.r.o. 16. December 2015 16. December 2015

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×