Obstarávanie

Komárovce, Sobranecký potok, zvýšenie brehovej čiary vybudovaním oporného múru


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
92 364,00
Konečná suma(Bez DPH):
63 856,00
Zaplatené:
69.13%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45246100-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výstavba protipovodňového ochranného múru v rkm. 0,753.23 až 0,933.03 a prestavba, navýšenie koruny pravobrežnej ochrannej hrádze v rkm. 0,644.51 až 0,754.50.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Juvenstav s.r.o. 5 63 856,00 0% EUR 15. December 2015 50238

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Júl 2015 3. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506703/content/174711/download","filename":"Súťažné podklady - Komárovce .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506703/content/174712/download","filename":"Technické podklady.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506706/content/174744/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506712/content/174897/download","filename":"Správa o zákazke - Komárovce.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506709/content/174820/download","filename":"Zápisnica z posúdenia podmienok účasti § 33.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PEhAES, a.s. 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506739/content/174698/download","filename":"PEhAES.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CSM - STAV s.r.o., 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506727/content/174780/download","filename":"CSM-stav.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. August 2016 3. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/698688/content/414449/download","filename":"Zápis o odovzdaní a prevzatí.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. September 2015 29. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506721/content/174694/download","filename":"Oznam na profile- §44 ods.2.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506724/content/174732/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o otváraní ponúk 21. Júl 2015 21. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506718/content/174658/download","filename":"Oznámenie o otváraní ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Dopravné staviteľstvo Bardejov, s.r.o. 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506730/content/174890/download","filename":"Dopravné staviteľstvo Bardejov.pdf"}]
Zmluva Zmluva 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506715/content/174622/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 3. August 2016 3. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/698690/content/414453/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy 1859/2015-PR 26. Február 2016 26. Február 2016 []
Ponuky uchádzačov Inžinierske stavby, a.s. 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506733/content/174624/download","filename":"Inžinierske stavby.pdf"}]
Ponuky uchádzačov JUVENSTAV, s.r.o. 16. December 2015 16. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/506736/content/174663/download","filename":"Juvenstav.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×