Obstarávanie

Projekt pozemkových úprav k.ú. Starňa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Tornaľa
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
999 131,00
Konečná suma(Bez DPH):
988 366,66
Zaplatené:
98.92%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45112700-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Oprava poľných ciest a miestnych komunikácií a protierózne a rekultivačné úpravy poľnohospodárskej pôdy

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Inžinierske stavby, a. s. 2 1 186 040,00 20% EUR 30. Október 2015 50165

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396772/content/330157/download","filename":"Zmluva_o_dielo.PDF"}]
Iný dokument k zákazke § 41 Ostatne 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396763/content/330138/download","filename":"§ 41 Ostatne.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Inžinierske stavby, a. s. 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396754/content/330123/download","filename":"Inzinierske stavby a.s. Kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396754/content/330124/download","filename":"Inzinierske stavby a.s. Kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 41 Kritériá 27. August 2015 27. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396766/content/330139/download","filename":"§ 41 Kriteria.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396751/content/330103/download","filename":"Sutazne podklady_stav prace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396751/content/330104/download","filename":"Rekapitulacia objektov stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396751/content/330105/download","filename":"VV HPC 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396751/content/330106/download","filename":"VV HPC 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396751/content/330107/download","filename":"VV HPC 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396751/content/330108/download","filename":"VV HPC 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396751/content/330109/download","filename":"VV MK 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396751/content/330110/download","filename":"Rekapitulacia objektov stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396751/content/330111/download","filename":"OR 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396751/content/330112/download","filename":"OR 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396751/content/330113/download","filename":"OR 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396751/content/330114/download","filename":"PZ 1 - 1_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396751/content/330115/download","filename":"PZ 1 - 1_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396751/content/330116/download","filename":"PZ 1 - 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396751/content/330117/download","filename":"PZ 1 - 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396751/content/330118/download","filename":"PZ 1 - 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396751/content/330119/download","filename":"PZ 1 - 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396751/content/330120/download","filename":"PZ 1 - 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396751/content/330121/download","filename":"PZ 2 - 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396751/content/330122/download","filename":"PZ 2 - 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov JUVE plus s.r.o. 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396757/content/330135/download","filename":"ponuka.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396775/content/330161/download","filename":"Zapisnica _Posudzovanie splnenia podmienok ucasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396775/content/330162/download","filename":"Zapisnica _Posudzovanie §44.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396778/content/330165/download","filename":"Zapisnica _Otvaranie O.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396778/content/330166/download","filename":"Zapisnica _Otvaranie K.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396781/content/330169/download","filename":"Zapisnica _Posudzovanie vhodnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396781/content/330170/download","filename":"Zapisnica _VYHODNOTENIE.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396769/content/330156/download","filename":"vysledok_zverejnenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznam 1 - vysvetlenie súťažných podkladov 14. August 2015 14. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/396760/content/330137/download","filename":"oznam 1.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×