Obstarávanie

Stavebné práce na bytoch


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
199 627,00
Konečná suma(Bez DPH):
192 016,00
Zaplatené:
96.18%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45211340-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je modernizácia nevyhovujúceho stavu bytov. Predpokladaný počet bytov je 5. Práce sa týkajú úprav interiéru podľa požiadavky verejného obstarávateľa a to buď ako čiastočná alebo kompletná renovácia. Pod čiastočnou renováciou rozumieme aj samostatné drobné vysprávky ako je napr.: výmena konkrétnej sanity, výmena podlahy v konkrétnej miestnosti, maľovka konkrétnej miestnosti a pod. Pri kompletnej renovácii sa demontujú staré podlahy, ktoré sa nahradia v izbách laminátovými parketami, na chodbách, vo WC a kúpeľniach dlažbou. Demontujú sa interiérové dvere vrátane zárubne a osadia sa nove s obložkovou zárubňou. Vchodové dvere do bytu sa vymenia za bezpečnostné. Starý obklad v kuchyni, WC a kúpeľni sa vybúra a nahradí sa novým. Stará sanita a batérie sa demontujú a vymenia za nové. Vymenia sa bytové prípojky vody, kanalizácie a plynu od hlavných stupačiek. Demontuje sa stará elektroinštalácia a vymení za novú vrátane bytového rozvádzača, vypínačov, zásuviek a svietidiel. Vybuduje sa nový rozvod slaboprúdu (TV, Internet, telefón) do každej miestnosti ( 3 izby). Vyspravia sa omietky a vystierkuje sa celý byt. Steny a stropy sa vymaľujú, radiátory a kovové konštrukcie sa natrú. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Zmluve o dielo a vo výkaze - výmer, ktoré tvoria prílohu Súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ZŤK, spol. s r.o. 3 192 016,00 0% EUR 29. September 2015 49845

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/609525/content/233992/download","filename":"E.1_Upravena_Zmluva_o_dielo.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ZŤK spol. s r. o., 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/609546/content/233522/download","filename":"ČV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/609546/content/233523/download","filename":"C.2_Kryci_list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/609546/content/233524/download","filename":"C_Rekapitulacia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/609537/content/233837/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/609516/content/234112/download","filename":"C.2_Kryci_list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/609516/content/234113/download","filename":"Sutazne_podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/609516/content/234114/download","filename":"Všeobecné pokyny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/609516/content/234115/download","filename":"E.1_Navrh_zmluvy_o_dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/609516/content/234116/download","filename":"C.1_Vykaz_-_vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/609516/content/234117/download","filename":"C.1_Vykaz_-_vymerr.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/609531/content/233817/download","filename":"21. A1 Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. Október 2015 8. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/609519/content/233555/download","filename":"Informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/609534/content/233580/download","filename":"14. A_Zapisnica_z_otvarania_ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov UNIPRASTAV, spol. s r.o., 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/609543/content/233637/download","filename":"ČV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/609543/content/233638/download","filename":"Kryci_list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/609543/content/233639/download","filename":"Oceneny_vykaz_vymer.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/609522/content/233799/download","filename":"39. A3 Finálna zápisnica z vyhodnotenia ponúk2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SOAR, s.r.o., 3. November 2015 3. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/609540/content/234067/download","filename":"ČV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/609540/content/234068/download","filename":"3_Kryci_list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/609540/content/234069/download","filename":"5_Rozpocet_Stavebne_prace_na_bytoch.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 21. August 2015 21. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/609528/content/233570/download","filename":"27. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×