Obstarávanie

Profylaktika (údržba) a aktualizácia dochádzkového/návštevného a stravovacieho systému Kredit


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
42 480,00
Konečná suma(Bez DPH):
35 400,00
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50312600-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Vykonanie služby z dôvodu zabezpečenia pravidelnej ročnej profylaktiky (údržby), kalibrácie a update (aktualizácie) identifikačného systému WIS/K a jeho aplikačného programového vybavenia dochádzkový systém/návštevný systém (modul Visit) a stravovacieho systému (modul Kredit) s prepojením na modul SAP. Predpokladaný obsah zákazky je v rozsahu: -preverenia funkčnej spoľahlivosti a bezpečnosti dochádzkového systému, -preverenia funkčnosti a spoľahlivosť stravovacieho systému, -preverenia úrovne chybovosti výstupných signálov, -spôsobu tvorby zálohových súborov (história) a zberu prenášaných dát, -aktualizácie programovej podpory vo vzťahu k licencii a aktuálnosti, -aktualizácie programovej podpory vo vzťahu k aktuálnym zmenám Zákonníka práce a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
WEGA LH, s.r.o. 2 42 480,00 20% EUR 18. December 2015 49620

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552567/content/199700/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2016 30. Január 2017 30. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772020/content/553461/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia 2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov WEGA LH, s.r.o. 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552564/content/199682/download","filename":"Ponuka_WEGA _WYS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552564/content/199683/download","filename":"Návrh rámcovej zmluvy.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552573/content/199579/download","filename":"Správa o zákazke - Kredit.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552552/content/199687/download","filename":"Plnenie december 2015.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 7. Január 2016 7. Január 2016 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy 13.12.2016 12. Január 2017 12. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/762399/content/490037/download","filename":"Plnenie zmluvy 13.12.2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy 10.12.2018 17. December 2018 17. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3013635/content/893109/download","filename":"Plnenie zmluvy 10.12.2018.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Plnenie zmluvy december 2017 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920370/content/790730/download","filename":"Plnenie zmluvy december 2017.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552558/content/199568/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov - Letovody.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Súťažné podklady - doplnenie A.1 Pokyny pre uchádzačov, B.2 Spôsob určenia ceny 29. Október 2015 29. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552555/content/199538/download","filename":"Doplnenie súťažných dokladov A.1, B.2.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 4. Január 2018 4. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/920469/content/790831/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia 2017.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. Október 2015 9. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552549/content/199641/download","filename":"A 1 Kredit 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552549/content/199642/download","filename":"A 2 Kredit 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552549/content/199643/download","filename":"B 1 Kredit 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552549/content/199644/download","filename":"B 2 Kredit 2015.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552549/content/199645/download","filename":"B 3 Kredit 2015.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552561/content/199587/download","filename":"Zápisnica č.1 z posúdenia splenenia podmienok účasti - Kredit.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 7. Január 2016 7. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/552570/content/199555/download","filename":"Zápisnica č. 2 z posúdenia a vyhodnotenia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2015 31. Marec 2016 31. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639312/content/667156/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×