Obstarávanie

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Choňkovce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Choňkovce
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
60 614,00
Konečná suma(Bez DPH):
60 591,66
Zaplatené:
99.96%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45316110-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Choňkovce za účelom zníženia energetickej náročnosti, zníženia nákladov na údržbu, modernizácie a unifikácie svetelných telies, zníženia prevádzkových nákladov, zvýšenia svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy v rozsahu: - výmena jestvujúcich svietidiel v počte 65 ks za nové a doplnenie nových svietidiel v počte 65 ks s nižším príkonom a lepšími svetelno - technickými parametrami, - výmena starých rozvádzačov verejného osvetlenia za nové, osadenými najnovšou technológiou v počte 2 ks, - zmodernizovanie, zhospodárnenie a sfunkčnenie sústavy verejného osvetlenia a jej efektívne využívanie, - možnosť pomocou regulácie prispôsobiť intenzitu osvetlenia aktuálnym požiadavkám noriem, finančným možnostiam prevádzkovateľa, meteorologickým podmienkam a tým efektívne nakladať s elektrickou energiou.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Montin s.r.o. 3 72 710,00 20% EUR 23. November 2015 49459

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. Jún 2015 23. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418361/content/334594/download","filename":"STŠ - CHOŇKOVCE.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. Október 2015 26. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418370/content/334651/download","filename":"profil_ Formular § 44 ods. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EMPEMONT SLOVAKIA, s.r.o. 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418379/content/334668/download","filename":"ponuka-EMPEMONT.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418352/content/334587/download","filename":"zapisnica vyhodnotenie ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov LEDKY s.r.o. 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418382/content/334675/download","filename":"ponuka-LEDKY.PDF"}]
Ponuky uchádzačov Montin s.r.o. 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418376/content/334665/download","filename":"ponuka-MONTIN.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418349/content/334583/download","filename":"zapisnica z otvarania ponuk_ 20_07_2015.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418373/content/334658/download","filename":"zapisnica SPU_ 20_07_2015.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. Jún 2015 23. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418346/content/334582/download","filename":"SUTAZNE PODKLADY CHONKOVCE_MVO_062015.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. December 2015 1. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418355/content/334590/download","filename":"sprava o zakazke podla §21.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. December 2015 1. December 2015 []
Iný dokument k zákazke Doplnenie SP a lehota na predkladanie ponúk - oznámenie 27. Jún 2015 27. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418367/content/334646/download","filename":"oznamenie doplnenie_SP_lehota na predkladanie ponuk_26_06_2015.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Jún 2015 27. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418364/content/334637/download","filename":"1. SUTAZNE PODKLADY_AKTUALNE_26_06_2015_CHONKOVCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418364/content/334638/download","filename":"4. priloha_c_7_SP_CHONKOVCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418364/content/334639/download","filename":"6. STŠ - CHOŇKOVCE_zmena_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418364/content/334640/download","filename":"7. Výpočet osvetlenia Choňkovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418364/content/334641/download","filename":"8. CHOŇKOVCE - Situácia č. 1 - jestvujúci stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418364/content/334642/download","filename":"9. CHOŇKOVCE - Situácia č. 1 - novonavrhovaný stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418364/content/334643/download","filename":"10. CHOŇKOVCE - Situácia č. 2 - jestvujúci stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/418364/content/334644/download","filename":"11. CHOŇKOVCE - Situácia č. 2 - novonavrhovaný stav.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×