Obstarávanie

Úprava vnútrobloku Dominika Tatarku v Poprade


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Poprad
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
37 736,00
Konečná suma(Bez DPH):
19 989,16
Zaplatené:
52.97%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45223300-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rozšírenie komunikácie, vytvorenie jej konečnej úpravy betónovou dlažbou a odvodnenie. Existujúca zeleň bude doplnená okrasnými kríkmi. Stavba sa nachádza vo vnútrobloku bytových domov na ul. Dominika Tatarku. Predmetom zákazky je rozšírenie komunikácie, vytvorenie jej konečnej úpravy betónovou dlažbou a odvodnenie. Existujúca zeleň bude doplnená okrasnými kríkmi. Stavba sa nachádza vo vnútrobloku bytových domov na ul. Dominika Tatarku. Práce budú realizované v súlade s projektovou dokumentáciou a v rozsahu výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STRABAG s.r.o. 3 23 987,00 20% EUR 10. Júl 2014 49053

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. Jún 2014 13. Jún 2014
Ponuky uchádzačov C.I.P.A. s.r.o. 14. Júl 2014 14. Júl 2014
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo č. 46/OV/2014 8. Január 2015 8. Január 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. Júl 2014 14. Júl 2014
Iný dokument k zákazke Otváranie ponúk (jednoobálkové) 26. Máj 2014 26. Máj 2014
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. Júl 2014 14. Júl 2014
Zápisnica Zápisnica 14. Júl 2014 14. Júl 2014
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. Máj 2014 26. Máj 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 14. Júl 2014 14. Júl 2014
Ponuky uchádzačov POPRADSKÉ INŽINIERSKE STAVBY, spol. s r.o. 14. Júl 2014 14. Júl 2014
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 14. Júl 2014 14. Júl 2014
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 14. Júl 2014 14. Júl 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Október 2014 30. Október 2014

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×