Obstarávanie

Rekonštrukcia križovatky –Gútorská cesta – Rybárska a Školská ulica Šamorín


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Šamorín
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
167 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
112 870,83
Zaplatené:
67.58%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom obstarávania je Rekonštrukcia križovatky Gútorská cesta Rybárska a Školská ulica Šamorín,, formou prestavby na okružnú križovatku. Stavebné konanie o povolení stavby prebieha konaním Okresného úradu v Dunajskej Strede odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-DS-OCDPK-2014/00520-02 formou verejnej vyhlášky časť stavby, ktorá sa týka cesty III. triedy a konaním Mesta Šamorín pod č. 1140/2014-003/SOcÚ časť stavby, ktorá sa týka miestnych komunikácií, dažďovej kanalizácie a prekládky plynovodu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 4 135 445,00 20% EUR 4. Júl 2014 48945

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Júl 2014 4. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322838/content/139265/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. Júl 2014 4. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322823/content/139417/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Máj 2014 27. Máj 2014 []
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a.s. Groupe COLAS 4. Júl 2014 4. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322808/content/303216/download","filename":"Ponuka CESTY NITRA, a.s..PDF"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. Júl 2014 4. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322805/content/303215/download","filename":"Správa o zákazke podlimit Kruhový objazd 2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. Jún 2014 17. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322817/content/303221/download","filename":"Informácia z vyhodnotenia ponúk MU Šamorín Kruhový objazd 2 na profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Swietelsky- Slovakia spol. s r.o. 4. Júl 2014 4. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322814/content/303220/download","filename":"Ponuka Swietelsky 1.PDF"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Júl 2014 4. Júl 2014 []
Ponuky uchádzačov Skanska SK a.s. 4. Júl 2014 4. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322811/content/303217/download","filename":"Ponuka Skanska SK a.s. 1.PDF"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 4. Júl 2014 4. Júl 2014 []
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 4. Júl 2014 4. Júl 2014 []
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 4. Júl 2014 4. Júl 2014 []
Zápisnica Zápisnica 4. Júl 2014 4. Júl 2014 []
Ponuky uchádzačov OSP DANUBIUS DS s.r.o. 4. Júl 2014 4. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322829/content/139532/download","filename":"Ponuka OSP DS.PDF"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×