Obstarávanie

Rekonštrukcia križovatky –Gútorská cesta – Rybárska a Školská ulica Šamorín


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Šamorín
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
167 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
112 870,83
Zaplatené:
67.58%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom obstarávania je Rekonštrukcia križovatky Gútorská cesta Rybárska a Školská ulica Šamorín,, formou prestavby na okružnú križovatku. Stavebné konanie o povolení stavby prebieha konaním Okresného úradu v Dunajskej Strede odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-DS-OCDPK-2014/00520-02 formou verejnej vyhlášky časť stavby, ktorá sa týka cesty III. triedy a konaním Mesta Šamorín pod č. 1140/2014-003/SOcÚ časť stavby, ktorá sa týka miestnych komunikácií, dažďovej kanalizácie a prekládky plynovodu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 4 135 445,00 20% EUR 4. Júl 2014 48945

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Júl 2014 4. Júl 2014
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. Júl 2014 4. Júl 2014
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Máj 2014 27. Máj 2014
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a.s. Groupe COLAS 4. Júl 2014 4. Júl 2014
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. Júl 2014 4. Júl 2014
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 17. Jún 2014 17. Jún 2014
Ponuky uchádzačov Swietelsky- Slovakia spol. s r.o. 4. Júl 2014 4. Júl 2014
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. Júl 2014 4. Júl 2014
Ponuky uchádzačov Skanska SK a.s. 4. Júl 2014 4. Júl 2014
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 4. Júl 2014 4. Júl 2014
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 4. Júl 2014 4. Júl 2014
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 4. Júl 2014 4. Júl 2014
Zápisnica Zápisnica 4. Júl 2014 4. Júl 2014
Ponuky uchádzačov OSP DANUBIUS DS s.r.o. 4. Júl 2014 4. Júl 2014

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×