Obstarávanie

Rekonštrukcia námestia pri ZUŠ Púchov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Púchov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
252 602,00
Konečná suma(Bez DPH):
168 583,33
Zaplatené:
66.73%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233120-6
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v rekonštrukcii námestia pri ZUŠ v Púchove a to v rozsahu podľa projektovej dokumentácie: REKONŠTRUKCIA NÁMESTIA PRI ZUŠ PÚCHOV - spracovanej PROJART spol. s r.o., Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica z 10/2012, zák. č. 1388/2013 (ďalej v texte označovaná aj len ako: "projektová dokumentácia" alebo "projekt") pričom táto projektová dokumentácia tvorí prílohou k súťažným podkladom. Popis súčasného stavu: Projektovaná lokalita je situovaná v centre mesta Púchov. Je ohraničená na začiatku úseku po ľavej strane vybudovanou zástavbou KBV (Komplexná bytová výstavba), pravú stranu lokality ohraničuje centrálne parkovisko a areál základnej umeleckej školy. Kryt vozovky a chodníka je značne poškodený vplyvom vodnej korózie a nedostatočným odvodnením povrchových vôd. Časť chodníka a vozovky bola zrekonštruovaná počas výstavby divadla. Areál základnej umeleckej školy je oplotený betónovým múrikom, ktorý je popraskaný, poprelamovaný a časť sa rozpadáva. Nádvorie nie je spevnené. Prístupové chodníky sú poškodené. Vzhľadom na vybudované nové divadlo a zrekonštruované okolie mesto Púchov rozhodlo zrekonštruovať uvedené objekty. Ich výstavbou sa skvalitní bezpečnosť chodcov, životné prostredie a skultúrni sa centrum mesta a jeho okolia. Navrhovaná rekonštrukcia pozostáva z objektov: SO 01 Spevnené plochy - rekonštrukcie krytu vozovky - ulice Štefánikovej - rekonštrukcia pravostranného chodníka - rekonštrukcia spevnenej plochy v areáli ZUŠ SO 02 Architektúra SO 03 Odvodnenie SO 04 Verejné osvetlenie SO 05 Prekládka STL plynovej prípojky

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 6 202 300,00 20% EUR 30. Júl 2014 48560

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o dielo 28. November 2014 28. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/390700/content/160797/download","filename":"Faktúra ZUŠ.Pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 31. Júl 2014 31. Júl 2014 []
Ponuky uchádzačov HOLLSTAV, s.r.o. 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/390685/content/337742/download","filename":"DOC170714-008.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 10. Júl 2014 10. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/390706/content/337758/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk na profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a.s. 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/390724/content/337809/download","filename":"DOC170714-005.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/390718/content/337794/download","filename":"DOC170714-003.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/390691/content/337750/download","filename":"ZAPISNICA VYHODNOTENIE.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VO - ČASŤ "OSTATNÉ" 23. Apríl 2014 23. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/390715/content/337789/download","filename":"§41 OSTATNE.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/390688/content/337745/download","filename":"Zaznam z otvarania OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/390688/content/337746/download","filename":"Zaznam z otvarania KRITERIA.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/390694/content/337754/download","filename":"Sprava o zakazke na profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/390721/content/337805/download","filename":"DOC170714-004.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SESTAV, s.r.o. 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/390727/content/337812/download","filename":"DOC170714-006.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. November 2014 28. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/390703/content/160914/download","filename":"Doklad o prevzatí plnenia zmluvy.Pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skupina dodávateľov: Valašsko SK s.r.o., ASFA - KDK s.r.o. 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/390682/content/337739/download","filename":"DOC170714-007.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie; Oznámenie o chybe v zaslanej projektovej dokumentácii - dôležité 12. Apríl 2014 12. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/390709/content/337760/download","filename":"Odpoved na ziadost o vysvetlenie.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 31. Júl 2014 31. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/390712/content/337787/download","filename":"Splnenie podmienok ucasti na profil.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. Apríl 2014 2. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/390679/content/337734/download","filename":"Sutazne podklady.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×