Obstarávanie

Rekonštrukcia miestnych komunikácií obce Zubrohlava


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Zubrohlava
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
143 380,00
Konečná suma(Bez DPH):
127 940,00
Zaplatené:
89.23%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Rekonštrukcia miestnych komunikácií obce Zubrohlava. Realizovať sa bude rekonštrukcia existujúcich miestnych komunikácií. Stavebné úpravy spočívajú v búracích prácach jestvujúcich asfaltových povrchov, úpravou vodovodných šácht a prípojok, kanalizačných šácht a uličných vpustí do nivelety vozovky, odfrézovanie a napojenie do odvodňovacích žľabov a cestných obrubníkov a realizácie nového živičného krytu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 5 153 528,00 20% EUR 19. September 2014 48481

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/376170/content/318940/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6-Zubrohlava.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 24. September 2014 24. September 2014 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/376173/content/318942/download","filename":"Zápisnica z otváranie ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. Júl 2014 8. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/376158/content/157880/download","filename":"SP-Zubrohlava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/376158/content/157881/download","filename":"Príloha č. 1-k SP-Zubrohlava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/376158/content/157882/download","filename":"Príloha č. 2-k SP-Zubrohlava.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/376176/content/318943/download","filename":"Zápisnica o posúdení podmienok.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. August 2014 22. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/376161/content/157929/download","filename":"Inf.podľa § 44 ods. 2.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/376179/content/157830/download","filename":"Zápisnica z otvorenia a vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. September 2014 24. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/376167/content/318935/download","filename":"zluva o dielo rekonstrukcia mk.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×