Obstarávanie

Obnova MŠ Gelnická ul. 34


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava - Rača
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
364 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
279 948,00
Zaplatené:
76.8%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214100-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom projektu je Obnova budovy Materskej školy Gelnická ul.34 pavilóny MŠ, DJ a hospodársky pavilón. Cieľom je odstrániť technickú a morálnu opotrebovanosť MŠ, ako aj havarijný stav niektorých častí budovy. Znížiť energetickú náročnosť budovy ZŠ, zlepšiť teplotný režim a usporiť náklady na energie (zateplenie a výmena okien a dverí). Riešenie bezbariérového prístupu a zvýšenie kapacity MŠ. Projekt sa delí na 3 hlavné aktivity (HA): HA1: rekonštrukcia a prestavba objektu a jeho vnútorného vybavenia HA2: opravy hlavných stavebných častí budovy HA3: zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov Bližšia špecifikácia a technické riešenie je predmetom realizačného projektu stavby, ktorého súčasťou je výkaz výmer.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EURO-BUILDING, a.s. 3 279 948,00 0% EUR 22. September 2014 48480

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 13. Jún 2014 13. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313769/content/137056/download","filename":"SP_MŠ_Gelnická.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313790/content/137121/download","filename":"zápisnica hod Kriteria.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313787/content/137072/download","filename":"Zápisnica MS Gelnicka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STAVFIN, a.s. 6. Október 2014 6. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313802/content/137141/download","filename":"01_sprievodny_list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313802/content/137142/download","filename":"02_Obsah_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313802/content/137143/download","filename":"03_Identifikacne_udaje_STAVFIN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313802/content/137144/download","filename":"04_Cestne_vyhlasenie_pravdivost_uplnost.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313802/content/137145/download","filename":"05_Cestne_vyhlasenie_suhlas_Podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313802/content/137146/download","filename":"06_Cestne_vyhlasenie_splnenie_podmienok_ucasti_MS_Gelnicka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313802/content/137147/download","filename":"07_Navrh_zmluvy_o_dielo_bez_ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313802/content/137148/download","filename":"08_Vecny_a_casovy_harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313802/content/137149/download","filename":"10_sprievodny_list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313802/content/137150/download","filename":"11_Obsah_ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313802/content/137151/download","filename":"12_Identifikacne_udaje_STAVFIN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313802/content/137152/download","filename":"14_Vykaz_vymer_MS_Gelnicka_HA1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313802/content/137153/download","filename":"14_Vykaz_vymer_MS_Gelnicka_HA2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313802/content/137154/download","filename":"14_Vykaz_vymer_MS_Gelnicka_HA3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313802/content/137155/download","filename":"14_Vykaz_vymer_MS_Gelnicka_prace_naviac_pre_zmenu_rampy_zadanie_s_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313802/content/137156/download","filename":"14_Vykaz_vymer_MS_Gelnicka_prace_naviac_pre_zmenu_rampy_zadanie_s_VV_kryci_list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313802/content/137157/download","filename":"15_Navrh_zmluvy_o_dielo_s_cenou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313802/content/137158/download","filename":"15_Navrh_zmluvy_o_dielo_s_cenou_harmonogram.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 17. Apríl 2015 17. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313781/content/136973/download","filename":"Dc2_90_EuroBuilding_scan.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313784/content/137031/download","filename":"zápisnica z hodnotenia.pdf"}]
Zmluva Zmluva 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313799/content/137067/download","filename":"ZC2110_249_EUROBUILDING_SCAN.PDF"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 2. December 2014 2. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313778/content/136945/download","filename":"Dc1_337_EuroBuilding_scan.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EURO-BUILDING, a.s. 6. Október 2014 6. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313772/content/137092/download","filename":"ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313772/content/137093/download","filename":"kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313796/content/137011/download","filename":"Správa § 21.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. September 2014 26. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313793/content/137194/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uniprastav, s.r.o. 6. Október 2014 6. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313805/content/137036/download","filename":"MS_Gelnicka_ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313805/content/137037/download","filename":"MS_Gelnicka_kriteria.pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. Október 2014 6. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/313775/content/137165/download","filename":"ZMLUVA O DIELO.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×