Obstarávanie

Huncovce - Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Školská


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Huncovce
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
239 447,00
Konečná suma(Bez DPH):
150 218,00
Zaplatené:
62.73%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233123-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Jedná sa o realizáciu rekonštrukcie miestnej komunikácie na ul. Školská v obci Huncovce - Objekt 101-00 - vetva A a A1 a realizáciu odvodnenia uvedenej miestnej komunikácie - Objekt 501-00 - stoka A, B, BA, BB

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EKO SVIP, s.r.o. 8 150 218,00 0% EUR 30. Október 2014 47280

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. Máj 2014 7. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421851/content/165470/download","filename":"05.0_Textová časť SP podlimit. Huncovce - Rekonštrukcia MK Školská.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421851/content/165471/download","filename":"05.1_Príloha č. 1 SP - ZoD Huncovce - Rekonštrukcia MK Školská.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421851/content/165472/download","filename":"05.2_Príloha č. 2 SP - 1784-DRS-A-SS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421851/content/165473/download","filename":"05.2_Príloha č. 2 SP - 1784-DRS-B-prehladna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421851/content/165474/download","filename":"05.2_Príloha č. 2 SP - 1784-DRS-C1-1-Koordinacna-situacia-A-A1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421851/content/165475/download","filename":"05.2_Príloha č. 2 SP - 1784-DRS-D-101-1-Ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421851/content/165476/download","filename":"05.2_Príloha č. 2 SP - 1784-DRS-D-101-3-vpr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421851/content/165477/download","filename":"05.2_Príloha č. 2 SP - 1784-DRS-D-101-21-Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421851/content/165478/download","filename":"05.2_Príloha č. 2 SP - 1784-DRS-D-101-41-pp-A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421851/content/165479/download","filename":"05.2_Príloha č. 2 SP - 1784-DRS-D-101-51-pr-A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421851/content/165480/download","filename":"05.2_Príloha č. 2 SP - 1784-DRS-D-501-00 01-TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421851/content/165481/download","filename":"05.2_Príloha č. 2 SP - 1784-DRS-D-501-00 02-1-SIT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421851/content/165482/download","filename":"05.2_Príloha č. 2 SP - 1784-DRS-D-501-00 03-1-PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421851/content/165483/download","filename":"05.3_Príloha č. 3 SP - VV komplet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421851/content/165484/download","filename":"05.4_Príloha č. 4 SP - Refer. list uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421851/content/165485/download","filename":"05.5_Príloha č. 5 - ČV vzor.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EKO SVIP, s.r.o. 24. November 2014 24. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421854/content/165700/download","filename":"4_EKO SVIP, s.r.o. - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421854/content/165701/download","filename":"4_EKO SVIP, s.r.o. - Kritériá.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 4. November 2014 4. November 2014 []
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a.s. 24. November 2014 24. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421863/content/165757/download","filename":"7_CESTY NITRA, a.s. - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421863/content/165758/download","filename":"7_CESTY NITRA, a.s. - Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KOLEK, s.r.o. 24. November 2014 24. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421866/content/165887/download","filename":"8_KOLEK, s.r.o. - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421866/content/165888/download","filename":"8_KOLEK, s.r.o. - Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 24. November 2014 24. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421902/content/341846/download","filename":"1_Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421902/content/341847/download","filename":"1_Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. - Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ekoprim Tatry, s.r.o. 24. November 2014 24. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421857/content/165554/download","filename":"5_Ekoprim Tatry, s.r.o. - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421857/content/165555/download","filename":"5_Ekoprim Tatry, s.r.o. - Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 24. November 2014 24. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421872/content/165559/download","filename":"3_Zápisnica z vyhodnotenia časti ponúk označených ako KRITÉRIÁ.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. November 2014 26. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421881/content/341838/download","filename":"6_Zápisnica z otv. ponúk a z otv. časti ponúk označených ako OSTATNÉ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov C.M.R. Slovakia, s.r.o. 24. November 2014 24. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421860/content/165755/download","filename":"6_C.M.R. Slovakia s.r.o. - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421860/content/165756/download","filename":"6_C.M.R. Slovakia s.r.o. - Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie k súťažným podkladom 20. Máj 2014 20. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421884/content/341839/download","filename":"Vysvetlenie SP-Huncovce.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. November 2014 24. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421875/content/165763/download","filename":"5_Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 - ostatné 26. Máj 2014 26. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421890/content/165488/download","filename":"INO (3).pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Október 2014 14. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421896/content/341841/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. November 2014 24. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421869/content/165916/download","filename":"2_Zápisnica z verejného otvárania časti ponúk označených ako KRITÉRIÁ.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. November 2014 24. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421878/content/341835/download","filename":"Zmluva o dielo č. 8-14.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 24. November 2014 24. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421899/content/341842/download","filename":"1_Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podm. účasti časti OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421899/content/341843/download","filename":"4_Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 24. November 2014 24. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421905/content/341851/download","filename":"2_EUROVIA SK, a.s. - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421905/content/341852/download","filename":"2_EUROVIA SK, a.s. - Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 26. November 2014 26. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421887/content/341840/download","filename":"7_Zápisnica z vyhodnotenia časti ponúk označených ako OSTATNÉ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 24. November 2014 24. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421908/content/341890/download","filename":"3_STRABAG s.r.o.- Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/421908/content/341891/download","filename":"3_STRABAG s.r.o. - Kritériá.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×