Obstarávanie

Dodávka, zabezpečenie distribúcie elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
174 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
50 862,00
Zaplatené:
29.23%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09300000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Dodávka, zabezpečenie distribúcie elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku na obdobie od 0.00 hod. dňa 01. 01. 2015 do 24.00 hod. dňa 31.12. 2016 v predpokladanom objeme cca 1 334 MWh za zmluvné obdobie, podľa jednotlivých odberných miest (počet odberných miest: 27) uvedených v súťažných podkladoch. Predmet zákazky pozostáva z: 1. dodávky elektriny v požadovanom objeme; 2. zabezpečenia distribúcie elektriny v rámci pravidiel stanovených prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ku ktoré sú pripojené odberné miesta obstarávateľa a za ceny podľa aktuálne platného cenového rozhodnuia ÚRSO; 3. prevzatia zodpovednosti za odchýlku.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 50 862,00 0% EUR 19. December 2014 47175

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 22. December 2014 22. December 2014 []
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3629/content/1248/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"}]
Zmluva Zmluva 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3638/content/1253/download","filename":"Z-140-2014-elektrina-SPP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. September 2014 8. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3605/content/1422/download","filename":"SP-el.energia-2014.doc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3605/content/1423/download","filename":"Priloha 1 k SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3605/content/1424/download","filename":"Priloha 2 k SP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Stredoslovenská energetika, a.s. 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3614/content/1556/download","filename":"OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3614/content/1557/download","filename":"KRITERIA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Lumius Slovakia, s.r.o. 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3611/content/1339/download","filename":"Ostatné - EE 2015-2016.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3611/content/1340/download","filename":"Kritérium - EE 2015-2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3617/content/1930/download","filename":"banky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3617/content/1931/download","filename":"banky_vyhlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3617/content/1932/download","filename":"EIC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3617/content/1933/download","filename":"referencie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3617/content/1934/download","filename":"sken_ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3617/content/1935/download","filename":"zmluva_ostatné_sken.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3617/content/1936/download","filename":"kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3617/content/1937/download","filename":"príloha č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3617/content/1938/download","filename":"Zmluva kritéria_sken.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha č. 4 k Zápisnici z Vyhodnotenia - dokumentácia z EA 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3641/content/1349/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_5128107946.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ENERGA SLOVAKIA s.r.o. 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3608/content/1615/download","filename":"Ostatne_Esk-SC.ZSK-JedenPDF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3608/content/1616/download","filename":"Kriteria_Esk-SC.ZSK-JedenPDF.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3635/content/1110/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3626/content/1233/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3626/content/1234/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. November 2014 18. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3620/content/1943/download","filename":"Inf.podľa §44 ods.2.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3632/content/1105/download","filename":"Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×