Obstarávanie

Obnova jedálne Plickova 18


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava - Rača
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
111 621,00
Konečná suma(Bez DPH):
154 296,00
Zaplatené:
138.23%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212422-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Obnova jedálne Plickova 18 na základe schválenej projektovej dokumentácie.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HESTON s.r.o. 8 154 296,00 Neuvedené EUR 17. Máj 2016 46796

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. Máj 2016 18. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/665843/content/538464/download","filename":"zapisnica_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/665843/content/538465/download","filename":"zapisnica_Kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 24. Máj 2016 24. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667932/content/544553/download","filename":"Construction.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 24. Máj 2016 24. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667930/content/544526/download","filename":"Uniprastav.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. Máj 2016 18. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/665841/content/538462/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Apríl 2016 27. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653698/content/453416/download","filename":"info_vyhodnotenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Návrh zmluvy o dielo k SP_Oprava 21. Marec 2016 21. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636083/content/590428/download","filename":"ZoD_oprava.pdf"}]
Iný dokument k zákazke §41_Kriteria 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638375/content/649240/download","filename":"§41_Kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke §41_Ostatne 21. Marec 2016 21. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636076/content/590335/download","filename":"§41_Ostatne.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 18. Máj 2016 18. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/665835/content/538457/download","filename":"zapisnica_Kriteria.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 18. Máj 2016 18. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/665847/content/538468/download","filename":"Zápisnica_vyhodnotenie.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 18. Máj 2016 18. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/665845/content/538467/download","filename":"zapisnica_splneniepodm.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č.1 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722632/content/414814/download","filename":"Dc1_253_Heston_scan.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 18. Máj 2016 18. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/665832/content/538454/download","filename":"zapisnica_Ostatne.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 24. Máj 2016 24. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667916/content/544512/download","filename":"PMGStav.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 155/2016 č. zmluvy zhotoviteľa: 2016HES0014 18. Máj 2016 18. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/665829/content/538451/download","filename":"Zc155_Heston_scan.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č. 155/2016 č. zmluvy zhotoviteľa č.: 2016HES0014 20. Máj 2016 20. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666564/content/540597/download","filename":"Zc155_Heston_scan.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 24. Máj 2016 24. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667909/content/544501/download","filename":"Heston.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 24. Máj 2016 24. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667928/content/544525/download","filename":"DagSlovakia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 24. Máj 2016 24. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667923/content/544514/download","filename":"Soar.pdf"}]
Súťažné podklady súťažné podklady 7. Marec 2016 7. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630596/content/499273/download","filename":"SP_PlickovaJedalen.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630596/content/499274/download","filename":"FOTODOKUMNTACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630596/content/499275/download","filename":"SUHRNNA TECH SPRAVA- JEDALEN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630596/content/499276/download","filename":"TECH SPRAVA - JEDALEN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630596/content/499277/download","filename":"ELEKTRO_bleskozvod_uzemnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630596/content/499278/download","filename":"ELEKTRO_Jedalen.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630596/content/499279/download","filename":"ELEKTRO_kuchyna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630596/content/499280/download","filename":"ELEKTRO_naklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630596/content/499281/download","filename":"UK_Jedalen_KryciList.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630596/content/499282/download","filename":"UK_Jedalen_rekapitulacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630596/content/499283/download","filename":"UK_Jedalen_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630596/content/499284/download","filename":"VZT_Jedalen_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630596/content/499285/download","filename":"Zadanie_KryciList.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630596/content/499286/download","filename":"Zadanie_rekapitulacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630596/content/499287/download","filename":"Zadanie_rekapitulacia_ObjektStavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630596/content/499288/download","filename":"Zadanie_VV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 24. Máj 2016 24. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667912/content/544503/download","filename":"Genesis.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o vybavení žiadosti o nápravu 21. Marec 2016 21. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636082/content/590420/download","filename":"ZoN.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 24. Máj 2016 24. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667907/content/544498/download","filename":"Bau3Mex.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×