Obstarávanie

Rekonštrukcia budovy materskej školy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Svätý Jur
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
93 426,00
Konečná suma(Bez DPH):
78 600,00
Zaplatené:
84.13%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky bola rekonštrukcia budovy materskej školy na Pezinskej ulici č. 1 v Svätom Jure a to podľa projektovej dokumentácie a výkazov výmer poskytnutých verejným obstarávateľom v prílohe č. 6 a č. 7 súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 5 78 600,00 Neuvedené EUR 12. Máj 2016 46782

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Prílohy zápisníc 31. Máj 2016 31. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/670968/content/402334/download","filename":"Posúdenie splnenia náležitostí ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/670968/content/402335/download","filename":"Posúdenie splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/670968/content/402336/download","filename":"Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o doplnení/vysvetlení súťažných podkladov v súlade s § 34 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631884/content/514940/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie § 34 ods. 14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631884/content/514941/download","filename":"Výkaz výmer - nový.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 31. Máj 2016 31. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/670955/content/402282/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. Február 2016 29. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473002/download","filename":"03 RP1 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473003/download","filename":"04 RP2_3 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473004/download","filename":"03 RP1 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473005/download","filename":"05 RH doplnenie 0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473006/download","filename":"05 RH doplnenie 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473007/download","filename":"01 svetelne elektricke obvody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473008/download","filename":"arch-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473009/download","filename":"arch-Model1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473010/download","filename":"arch-Model3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473011/download","filename":"arch-Model2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473012/download","filename":"arch-Model4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473013/download","filename":"arch-Model5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473014/download","filename":"arch-Model6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473015/download","filename":"arch-Model7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473016/download","filename":"arch-Model8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473017/download","filename":"arch-Model9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473018/download","filename":"arch-Model10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473019/download","filename":"IMG_statika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473020/download","filename":"M.+á. Sv+Ąt+Ż Jur - v+Żkaz v+Żmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473021/download","filename":"M+á Sv.Jur,spr+íva archit1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473022/download","filename":"M+á Sv.Jur-po+ż.dok.Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473023/download","filename":"M+á Sv.Jur-spr+íva plyn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473025/download","filename":"M+á Sv.Jur-statika RP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473026/download","filename":"M+á Sv+Ąt+Ż Jur-po+ż.spr+íva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473027/download","filename":"M+á_Sv.Jur-spr+íva_zdrav-nov+í.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473028/download","filename":"plyn-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473029/download","filename":"PO-+ík++lka,oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473030/download","filename":"Po+ż.ochrana,Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473031/download","filename":"Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473032/download","filename":"Statika-schodisko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473033/download","filename":"TS M+á Sv.Jur,arch.tech.-zmena¦Ź.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473034/download","filename":"TS M+á Sv.Jur,arch.-zmena1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473035/download","filename":"TS MS pezinska elektro RP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473036/download","filename":"zdrav-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473037/download","filename":"02 zasuvkove obvody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473038/download","filename":"03 RP1 0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473039/download","filename":"04 RP2_3 0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473040/download","filename":"podkrovie-uk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473041/download","filename":"schema-rez-uk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473042/download","filename":"15039.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473043/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473044/download","filename":"Výkaz výmer_Elektroinštalácia a slaboprúd.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628398/content/473045/download","filename":"Výkaz výmer.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 31. Máj 2016 31. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/670949/content/402276/download","filename":"Zápisnica z otvárania.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Izolácie stavieb, s.r.o. 29. Jún 2016 29. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682184/content/479011/download","filename":"Izol+ície stavieb.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka HOLLSTAV s.r.o. 29. Jún 2016 29. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682188/content/479019/download","filename":"Hollstav.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. Máj 2016 24. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668332/content/545366/download","filename":"Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk_profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka HDS Bratislava, s.r.o. 29. Jún 2016 29. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682180/content/479005/download","filename":"HDS.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktúry 2. Október 2016 2. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717785/content/536405/download","filename":"Faktúra 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717785/content/536406/download","filename":"Faktúra 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717785/content/536407/download","filename":"Protokol o prevzatí_Redigované.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka DUVYSTAV 29. Jún 2016 29. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682177/content/478994/download","filename":"DUVYSTAV.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia a vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky a náležitostí ponuky 31. Máj 2016 31. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/670952/content/402279/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Protokol o odovzdaní a prevzatí diela 2. Október 2016 2. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717783/content/536399/download","filename":"Dokument o dodaní a prevzatí plnenia_Redigované.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/717783/content/536400/download","filename":"Protokol o prevzatí_Redigované.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 31. Máj 2016 31. Máj 2016 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. Máj 2016 24. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/668336/content/545371/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Uniprastav, s.r.o. 29. Jún 2016 29. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682186/content/479015/download","filename":"UNIPRASTAV.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 31. Máj 2016 31. Máj 2016 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×