Obstarávanie

Zateplenie objektu - Obecný úrad a Kultúrny dom, Fačkov č. 69


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Fačkov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
148 929,00
Konečná suma(Bez DPH):
148 929,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Zadanie je súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
RIASTAV, spol. s r.o. 2 148 929,00 Neuvedené EUR 16. Máj 2016 46776

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke §41 ods. 1 14. Január 2016 14. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407375/content/332978/download","filename":"§41 ods. 1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 17. Máj 2016 17. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/664675/content/533809/download","filename":"CP RIASTAV spol s r.o..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. Máj 2016 17. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/664679/content/533813/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Január 2016 14. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332911/download","filename":"SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332912/download","filename":"zmluva_stavba_Fačkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332913/download","filename":"01_TECHNICKA_SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332914/download","filename":"1_situacia_SO 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332915/download","filename":"1_situacia_SO 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332916/download","filename":"02_SITUACIA_+_TDZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332917/download","filename":"2_KD_priz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332918/download","filename":"2_OU_priz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332919/download","filename":"03_VZOROVE_PRIECNE_REZY_+_DETAILY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332920/download","filename":"3_KD_podkr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332921/download","filename":"3_OU_podkr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332922/download","filename":"04_VYTYCOVACI_VYKRES.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332923/download","filename":"4_KD_strecha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332924/download","filename":"4_OU_strecha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332925/download","filename":"05_DDZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332926/download","filename":"5_KD_rez_B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332927/download","filename":"5_OU_rez_A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332928/download","filename":"6_KD_rez_C.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332929/download","filename":"7_KD_pohlady_ES.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332930/download","filename":"7_OU_pohlady_NS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332931/download","filename":"8_KD_pohlady_NS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332932/download","filename":"8_OU_pohlady_FR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332933/download","filename":"9_KD_pohlady_FR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332934/download","filename":"9_OU_detaily_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332935/download","filename":"9_OU_detaily_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332936/download","filename":"10_KD_detaily_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332937/download","filename":"10_KD_detaily_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332938/download","filename":"EI_1_Elektro_1_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332939/download","filename":"EI_1_Fackov_1_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332940/download","filename":"EI_1_Fackov_2_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332941/download","filename":"EI_TS_1_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332942/download","filename":"EI_TS_Fačkov_1_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332943/download","filename":"EI_TS_Fačkov_2_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332944/download","filename":"EI_VV_SO 01-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332945/download","filename":"EI_VV_SO 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332946/download","filename":"EI_VV_solár.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332947/download","filename":"Fackov_Sprievodna TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332948/download","filename":"Fackov_Suhrnna TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332949/download","filename":"kanal_šachta 400 plastová.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332950/download","filename":"kanalizačná šachta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332951/download","filename":"KD_Fackov_TS_SO 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332952/download","filename":"Napojenie na exist kanal.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332953/download","filename":"OU_Fackov_TS_SO 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332954/download","filename":"PO_Fackov_TS_SO 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332955/download","filename":"PO_Fackov_TS_SO 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332956/download","filename":"pozdlzak A1-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332957/download","filename":"pozdlzak A2-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332958/download","filename":"situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332959/download","filename":"SK_VV_SO 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332960/download","filename":"SK_VV_SO 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332961/download","filename":"SO 06_KTU_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332962/download","filename":"ST_Stat_Posudok_SO011.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332963/download","filename":"ST_Stat_Posudok_SO012.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332964/download","filename":"ST_Stat_Posudok_SO021.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332965/download","filename":"TS dažďova kanalizácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332966/download","filename":"TTP_KD_Fackov_SO 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332967/download","filename":"TTP_OU_Fackov_SO 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332968/download","filename":"UK_1_Schema_SO01.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332969/download","filename":"UK_2_Pôdorys_strechy_SO01.02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332970/download","filename":"UK_SO01.2_Solar_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332971/download","filename":"UK_TS_SO01.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332972/download","filename":"VZOR ULOŽ POTR. KANALl.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332973/download","filename":"ZTI_1_podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332974/download","filename":"ZTI_2_napojenie ohrievača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332975/download","filename":"ZTI_SO_01.2_SOLAR_VV-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332976/download","filename":"ZTI_SO_03_VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/407372/content/332977/download","filename":"ZTI_TS_SO 01.2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 17. Máj 2016 17. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/664683/content/533821/download","filename":"Posúdenie splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 17. Máj 2016 17. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/664686/content/533852/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/664686/content/533853/download","filename":"Posúdenie splnenia podmienok účasti po výzve na doplnenie a výsledok celkového vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 17. Máj 2016 17. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/664677/content/533812/download","filename":"CP ERPOS, spol. s r.o..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 17. Máj 2016 17. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/664681/content/533817/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 17. Máj 2016 17. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/664673/content/533806/download","filename":"Zmluva o dielo RIASTAV, spol. s r.o..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. Február 2016 18. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/624546/content/425141/download","filename":"§44 ods. 2.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×