Obstarávanie

Modernizácia ciest - eliminácia bezpečnostných rizík


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 655 276,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 655 273,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233223-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
7

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia, resp. modernizácia 50 vybraných úsekov ciest a ich príslušenstva pozostávajúca najmä z odstránenia podkladov, pokládky krytov a vyrovnania povrchu krytu vozovky vrátane súvisiacich stavebných prác na cestách II. a III. triedy na území PSK v správe verejného obstarávateľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja v členení na sedem častí, t.j. sedem oblastí verejného obstarávateľa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STRABAG s.r.o. 4 694 754,00 Neuvedené EUR 4. Máj 2016 46668
EUROVIA SK, a.s. 2 1 092 190,00 Neuvedené EUR 2. Máj 2016 46669
Inžinierske stavby, a. s. 3 675 767,00 Neuvedené EUR 4. Máj 2016 46670
EUROVIA SK, a.s. 5 825 240,00 Neuvedené EUR 2. Máj 2016 46671
Inžinierske stavby, a. s. 3 465 025,00 Neuvedené EUR 4. Máj 2016 46672
Skanska SK a.s. 5 515 523,00 Neuvedené EUR 2. Máj 2016 46673
Inžinierske stavby, a. s. 3 386 774,00 Neuvedené EUR 4. Máj 2016 46674

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k ZoD č. 01-4100/01VS/2016 14. Jún 2016 10. Jún 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Stará Ľubovňa, Modernizácia ciest EBR 5. Máj 2016 5. Máj 2016 []
Ponuky uchádzačov C.M.R. Slovakia s.r.o. 2. Máj 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648138/content/427352/download","filename":"PSK Modernizácia ciest-eliminácia bez.rizík-kritéria-bez dôverných.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Strabag s.r.o. 2. Máj 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648097/content/427286/download","filename":"ZJ Kriteria PSK.pdf"}]
Zmluva Bardejov, Modernizácia ciest EBR 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658866/content/476314/download","filename":"ZoD EBR Strabag Bardejov.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644245/content/766972/download","filename":"výsledok vyhodnotenia.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 12. Máj 2016 12. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/662612/content/495054/download","filename":"EIB zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648046/content/427112/download","filename":"Zápisnica podm.účasti a požiadav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648046/content/427113/download","filename":"Prehľad dokladov splnenie podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648046/content/427114/download","filename":"Prehľad dokladov požiadavky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SKANSKA SK a.s. 2. Máj 2016 2. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648125/content/427338/download","filename":"PSK - kritéria - kopia ponuky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav Asfalt a.s. 2. Máj 2016 2. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648142/content/427391/download","filename":"kópia ponuky Moderniz. eliminácia_časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Eurovia SK a.s. 2. Máj 2016 2. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648110/content/427292/download","filename":"Ponuka PSK EIB kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 "Kritériá" 7. Marec 2016 7. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630612/content/499756/download","filename":"§ 41 krit.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Prešov, Modernizácia ciest EBR 2. Máj 2016 2. Máj 2016 []
Ponuky uchádzačov Inžinierske stavby a.s. 2. Máj 2016 2. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648116/content/427301/download","filename":"KRITÉRIÁ - Modernizácia ciest - eliminácia bezpečnostných rizík - ISK.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Svidník, Modernizácia ciest EBR 2. Máj 2016 2. Máj 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Poprad, Modernizácia ciest EBR 5. Máj 2016 5. Máj 2016 []
Zmluva Dodatok č. 1 ku ZoD č. 01-4100/01VS/2016 14. Jún 2016 14. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676043/content/436789/download","filename":"D1 k 01_4100_01VS_2016.pdf"}]
Zmluva Humenné, Modernizácia ciest EBR 2. Máj 2016 2. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/656243/content/463920/download","filename":"ZoD PSK HE 2016.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Humenné, Modernizácia ciest EBR 2. Máj 2016 2. Máj 2016 []
Zmluva Dodatok č. 1 k ZoD č. 04-4600/01VS/2016 10. Jún 2016 10. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676033/content/436740/download","filename":"Dodatok 1 k ZoD 04-4600_01VS_2016.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Vranov nad Topľou, Modernizácia ciest EBR 5. Máj 2016 5. Máj 2016 []
Zmluva Prešov, Modernizácia ciest EBR 2. Máj 2016 2. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/656246/content/463937/download","filename":"ZoD PSK PO 2016.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545873/content/195745/download","filename":"SP Moder. ciest EBR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545873/content/195746/download","filename":"tkp_0_vseobecne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545873/content/195747/download","filename":"tkp_cast 6_2010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545873/content/195748/download","filename":"SP_Príloha č. 6 a príloha č.7.pdf"}]
Zmluva Svidník, Modernizácia ciest EBR 2. Máj 2016 2. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/656236/content/463876/download","filename":"ZoD EIB Svidník.pdf"}]
Zmluva Poprad. Modernizácia ciest EBR 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658858/content/476297/download","filename":"03-4300-01VS-2016.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648077/content/427204/download","filename":"Správa o zákazke 2016.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 15. Február 2016 15. Február 2016 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 4. Október 2016 4. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719320/content/541018/download","filename":"Suma skutočného plnenia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 "Ostatné" 19. Február 2016 19. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623668/content/414871/download","filename":"§ 41 ost.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Bardejov, Modernizácia ciest EBR 5. Máj 2016 5. Máj 2016 []
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648069/content/427162/download","filename":"Zápisnica podm.účasti § 44, ods. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648069/content/427163/download","filename":"Zápisnica z vyhod.pdf"}]
Zmluva Vranov nad Topľou, Modernizácia ciest EBR 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658853/content/476232/download","filename":"ZoD EIB ISK oblasť Vranov nad Topľou.pdf"}]
Zmluva Stará Ľubovňa, Modernizácia ciest EBR 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/657993/content/472659/download","filename":"ZoD EIB ISK oblasť Stará ľubovňa.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k ZoD č. 04-4600/01VS/2016 10. Jún 2016 10. Jún 2016 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648055/content/427136/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 2. 19. Február 2016 19. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625047/content/430864/download","filename":"uchádzači.vysvet SP EIB 2..pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×