Obstarávanie

Modernizácia ciest - eliminácia bezpečnostných rizík


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 655 276,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 655 273,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233223-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
7

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia, resp. modernizácia 50 vybraných úsekov ciest a ich príslušenstva pozostávajúca najmä z odstránenia podkladov, pokládky krytov a vyrovnania povrchu krytu vozovky vrátane súvisiacich stavebných prác na cestách II. a III. triedy na území PSK v správe verejného obstarávateľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja v členení na sedem častí, t.j. sedem oblastí verejného obstarávateľa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STRABAG s.r.o. 4 694 754,00 Neuvedené EUR 4. Máj 2016 46668
EUROVIA SK, a.s. 2 1 092 190,00 Neuvedené EUR 2. Máj 2016 46669
Inžinierske stavby, a. s. 3 675 767,00 Neuvedené EUR 4. Máj 2016 46670
EUROVIA SK, a.s. 5 825 240,00 Neuvedené EUR 2. Máj 2016 46671
Inžinierske stavby, a. s. 3 465 025,00 Neuvedené EUR 4. Máj 2016 46672
Skanska SK a.s. 5 515 523,00 Neuvedené EUR 2. Máj 2016 46673
Inžinierske stavby, a. s. 3 386 774,00 Neuvedené EUR 4. Máj 2016 46674

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k ZoD č. 01-4100/01VS/2016 14. Jún 2016 10. Jún 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Stará Ľubovňa, Modernizácia ciest EBR 5. Máj 2016 5. Máj 2016
Ponuky uchádzačov C.M.R. Slovakia s.r.o. 2. Máj 2016 19. Apríl 2016
Ponuky uchádzačov Strabag s.r.o. 2. Máj 2016 19. Apríl 2016
Zmluva Bardejov, Modernizácia ciest EBR 5. Máj 2016 5. Máj 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 12. Máj 2016 12. Máj 2016
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. Máj 2016 5. Máj 2016
Ponuky uchádzačov SKANSKA SK a.s. 2. Máj 2016 2. Máj 2016
Ponuky uchádzačov Doprastav Asfalt a.s. 2. Máj 2016 2. Máj 2016
Ponuky uchádzačov Eurovia SK a.s. 2. Máj 2016 2. Máj 2016
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 "Kritériá" 7. Marec 2016 7. Marec 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Prešov, Modernizácia ciest EBR 2. Máj 2016 2. Máj 2016
Ponuky uchádzačov Inžinierske stavby a.s. 2. Máj 2016 2. Máj 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Svidník, Modernizácia ciest EBR 2. Máj 2016 2. Máj 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Poprad, Modernizácia ciest EBR 5. Máj 2016 5. Máj 2016
Zmluva Dodatok č. 1 ku ZoD č. 01-4100/01VS/2016 14. Jún 2016 14. Jún 2016
Zmluva Humenné, Modernizácia ciest EBR 2. Máj 2016 2. Máj 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Humenné, Modernizácia ciest EBR 2. Máj 2016 2. Máj 2016
Zmluva Dodatok č. 1 k ZoD č. 04-4600/01VS/2016 10. Jún 2016 10. Jún 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Vranov nad Topľou, Modernizácia ciest EBR 5. Máj 2016 5. Máj 2016
Zmluva Prešov, Modernizácia ciest EBR 2. Máj 2016 2. Máj 2016
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. Február 2016 4. Február 2016
Zmluva Svidník, Modernizácia ciest EBR 2. Máj 2016 2. Máj 2016
Zmluva Poprad. Modernizácia ciest EBR 5. Máj 2016 5. Máj 2016
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. Máj 2016 5. Máj 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 15. Február 2016 15. Február 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 4. Október 2016 4. Október 2016
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 "Ostatné" 19. Február 2016 19. Február 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Bardejov, Modernizácia ciest EBR 5. Máj 2016 5. Máj 2016
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 5. Máj 2016 5. Máj 2016
Zmluva Vranov nad Topľou, Modernizácia ciest EBR 5. Máj 2016 5. Máj 2016
Zmluva Stará Ľubovňa, Modernizácia ciest EBR 5. Máj 2016 5. Máj 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k ZoD č. 04-4600/01VS/2016 10. Jún 2016 10. Jún 2016
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. Máj 2016 5. Máj 2016
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 2. 19. Február 2016 19. Február 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×