Obstarávanie

Modernizácia ciest - eliminácia bezpečnostných rizík


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 655 276,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 655 273,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233223-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
7

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia, resp. modernizácia 50 vybraných úsekov ciest a ich príslušenstva pozostávajúca najmä z odstránenia podkladov, pokládky krytov a vyrovnania povrchu krytu vozovky vrátane súvisiacich stavebných prác na cestách II. a III. triedy na území PSK v správe verejného obstarávateľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja v členení na sedem častí, t.j. sedem oblastí verejného obstarávateľa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STRABAG s.r.o. 4 694 754,00 Neuvedené EUR 4. Máj 2016 46668
EUROVIA SK, a.s. 2 1 092 190,00 Neuvedené EUR 2. Máj 2016 46669
Inžinierske stavby, a. s. 3 675 767,00 Neuvedené EUR 4. Máj 2016 46670
EUROVIA SK, a.s. 5 825 240,00 Neuvedené EUR 2. Máj 2016 46671
Inžinierske stavby, a. s. 3 465 025,00 Neuvedené EUR 4. Máj 2016 46672
Skanska SK a.s. 5 515 523,00 Neuvedené EUR 2. Máj 2016 46673
Inžinierske stavby, a. s. 3 386 774,00 Neuvedené EUR 4. Máj 2016 46674

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k ZoD č. 01-4100/01VS/2016 14. Jún 2016 10. Jún 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Stará Ľubovňa, Modernizácia ciest EBR 5. Máj 2016 5. Máj 2016 []
Ponuky uchádzačov C.M.R. Slovakia s.r.o. 2. Máj 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648138/content/427352/download","filename":"PSK Modernizácia ciest-eliminácia bez.rizík-kritéria-bez dôverných.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Strabag s.r.o. 2. Máj 2016 19. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648097/content/427286/download","filename":"ZJ Kriteria PSK.pdf"}]
Zmluva Bardejov, Modernizácia ciest EBR 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658866/content/476314/download","filename":"ZoD EBR Strabag Bardejov.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644245/content/766972/download","filename":"výsledok vyhodnotenia.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 12. Máj 2016 12. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/662612/content/495054/download","filename":"EIB zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648046/content/427112/download","filename":"Zápisnica podm.účasti a požiadav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648046/content/427113/download","filename":"Prehľad dokladov splnenie podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648046/content/427114/download","filename":"Prehľad dokladov požiadavky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SKANSKA SK a.s. 2. Máj 2016 2. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648125/content/427338/download","filename":"PSK - kritéria - kopia ponuky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav Asfalt a.s. 2. Máj 2016 2. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648142/content/427391/download","filename":"kópia ponuky Moderniz. eliminácia_časť KRITÉRIÁ.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Eurovia SK a.s. 2. Máj 2016 2. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648110/content/427292/download","filename":"Ponuka PSK EIB kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 "Kritériá" 7. Marec 2016 7. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/630612/content/499756/download","filename":"§ 41 krit.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Prešov, Modernizácia ciest EBR 2. Máj 2016 2. Máj 2016 []
Ponuky uchádzačov Inžinierske stavby a.s. 2. Máj 2016 2. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648116/content/427301/download","filename":"KRITÉRIÁ - Modernizácia ciest - eliminácia bezpečnostných rizík - ISK.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Svidník, Modernizácia ciest EBR 2. Máj 2016 2. Máj 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Poprad, Modernizácia ciest EBR 5. Máj 2016 5. Máj 2016 []
Zmluva Dodatok č. 1 ku ZoD č. 01-4100/01VS/2016 14. Jún 2016 14. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676043/content/436789/download","filename":"D1 k 01_4100_01VS_2016.pdf"}]
Zmluva Humenné, Modernizácia ciest EBR 2. Máj 2016 2. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/656243/content/463920/download","filename":"ZoD PSK HE 2016.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Humenné, Modernizácia ciest EBR 2. Máj 2016 2. Máj 2016 []
Zmluva Dodatok č. 1 k ZoD č. 04-4600/01VS/2016 10. Jún 2016 10. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676033/content/436740/download","filename":"Dodatok 1 k ZoD 04-4600_01VS_2016.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Vranov nad Topľou, Modernizácia ciest EBR 5. Máj 2016 5. Máj 2016 []
Zmluva Prešov, Modernizácia ciest EBR 2. Máj 2016 2. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/656246/content/463937/download","filename":"ZoD PSK PO 2016.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545873/content/195745/download","filename":"SP Moder. ciest EBR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545873/content/195746/download","filename":"tkp_0_vseobecne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545873/content/195747/download","filename":"tkp_cast 6_2010.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/545873/content/195748/download","filename":"SP_Príloha č. 6 a príloha č.7.pdf"}]
Zmluva Svidník, Modernizácia ciest EBR 2. Máj 2016 2. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/656236/content/463876/download","filename":"ZoD EIB Svidník.pdf"}]
Zmluva Poprad. Modernizácia ciest EBR 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658858/content/476297/download","filename":"03-4300-01VS-2016.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648077/content/427204/download","filename":"Správa o zákazke 2016.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 15. Február 2016 15. Február 2016 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 4. Október 2016 4. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719320/content/541018/download","filename":"Suma skutočného plnenia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 "Ostatné" 19. Február 2016 19. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/623668/content/414871/download","filename":"§ 41 ost.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Bardejov, Modernizácia ciest EBR 5. Máj 2016 5. Máj 2016 []
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648069/content/427162/download","filename":"Zápisnica podm.účasti § 44, ods. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648069/content/427163/download","filename":"Zápisnica z vyhod.pdf"}]
Zmluva Vranov nad Topľou, Modernizácia ciest EBR 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/658853/content/476232/download","filename":"ZoD EIB ISK oblasť Vranov nad Topľou.pdf"}]
Zmluva Stará Ľubovňa, Modernizácia ciest EBR 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/657993/content/472659/download","filename":"ZoD EIB ISK oblasť Stará ľubovňa.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k ZoD č. 04-4600/01VS/2016 10. Jún 2016 10. Jún 2016 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. Máj 2016 5. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/648055/content/427136/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 2. 19. Február 2016 19. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625047/content/430864/download","filename":"uchádzači.vysvet SP EIB 2..pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×