Obstarávanie

Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kručov (2)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Kručov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
349 100,00
Konečná suma(Bez DPH):
349 100,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45210000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na významnej rekonštrukcii budovy obecného úradu v Kručove, ktorá je umiestnená na parc. č.: 63, k.ú.: Kručov, obec: Kručov, okres: Stropkov, kraj: Prešovský, v rámci schválenej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok financovanej z prostriedkov Európskej únie, výsledkom ktorých je výrazné znižovanie energetickej náročnosti budovy. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TPC Group, s.r.o. 3 349 100,00 Neuvedené EUR 29. November 2018 237573

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 6. Marec 2018 6. Marec 2018
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov - TPC Group, s r.o. 4. December 2018 4. December 2018
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 ods. 2 ZVO 4. December 2018 4. December 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - ENERGOCOM PLUS, s.r.o. 4. December 2018 4. December 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača M - SILNICE SK s.r.o. 4. December 2018 4. December 2018
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ods.2 6. Júl 2018 6. Júl 2018
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 4. December 2018 4. December 2018
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. December 2018 4. December 2018
Iný dokument k zákazke Oznámenie o oprave (korigenda) výzvy zo dňa 26.3.2018 26. Marec 2018 26. Marec 2018
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. December 2018 4. December 2018
Zmluva Zmluva o dielo 4. December 2018 4. December 2018

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×