Obstarávanie

Poskytovanie implementačných služieb a služieb podpory a údržby pre IS Status a IS Status DFT


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
156 600,00
Konečná suma(Bez DPH):
156 600,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72000000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa poskytovať servisné služby podpory, údržby a implementácia pre IS Status a IS Status DFT na vyžiadanie objednávateľa.

Pri obstarávaní bolo použité priame rokovacie konanie

Priame rokovacie konanie

Vyhlásené:
5. August 2016
Vestník:
151/2016
Predpoklad uzatvorenia v:
Dátum neuvedený
Typ:
Služby
Odhadovaná suma:
156 000,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
CGI Slovakia s. r. o.
IČO:
35760273

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, 2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania

Vysvetlenie:

Servisné služby sú potrebné pre systémy IS Status a IS Status DFT, ktoré boli vytvorené na základe špecifických požiadaviek NBS spoločnosťou Logica Slovakia s.r.o. (v roku 2013 nastala zmena obchodného mena na CGI Slovakia s.r.o.). Vzhľadom na doteraz poskytovanú dĺžku služby (od roku 1999), rozsah implementácie IS Status a IS Status DFT, existenciu autorských práv k implementácií IS Status a IS Status DFT, špecifickosť doposiaľ vykonávaných prác resp. služieb vykonávaných spoločnosťou CGI Slovakia s.r.o. je zrejmé, že zazmluvnením iného subjektu by obstarávaná služba nemohla byť NBS poskytnutá (aj s ohľadom na požadovaný termín plnenia do 31.12.2016).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
CGI Slovakia s. r. o. 1 156 600,00 Neuvedené EUR 19. September 2016 46349

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica 20. September 2016 20. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713309/content/499998/download","filename":"Zápisnica_18082016_FINAL.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. September 2016 20. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/713311/content/500004/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 13. Február 2017 13. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/779216/content/583391/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. September 2016 12. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711126/content/487754/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb Podpory, Údržby a Implementácie pri zabezpečení prevádzky systémov IS STATUS a IS STATU DFT 23. September 2016 23. September 2016 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×