Obstarávanie

Rekonštrukcia strechy a výmena azbestovej krytiny - ZŠ Mateja Bela Šamorín


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Šamorín
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
125 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
101 010,00
Zaplatené:
80.8%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45261000-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy ZŠ M. Belu Šamorín. Súčasťou realizácie stavebných prác je odstránenie strešnej krytiny, ktorú tvoria azbestocementové dosky . Podrobný opis tvorí časť B súťažných podkladov Podrobný opis predmetu zákazky a Projektová dokumentácia a výkaz výmer.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DARTON s.r.o. 5 121 212,00 20% EUR 22. Február 2016 46286

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 31. December 2015 31. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322916/content/139534/download","filename":"inštalácia časť A - bleskozvod.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322916/content/139535/download","filename":"inštalácia časť B - bleskozvod.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322916/content/139536/download","filename":"technická správa - bleskozvod.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322916/content/139537/download","filename":"Výkaz výmer - bleskozvod.PDF"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 29. Február 2016 29. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627902/content/465242/download","filename":"Zápisnica z hodnotenia ponúk 18.1.2016.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. Február 2016 3. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322919/content/303277/download","filename":"Informácia z vyhodnotenia ponúk na zverejnenie do profilu.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 29. Február 2016 29. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627901/content/465240/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk 15.1.2016 v.r..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 4 29. Február 2016 29. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628465/content/474540/download","filename":"Ponuka Kvaššay.PDF"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk po doručení vysvetlení 29. Február 2016 29. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627903/content/465248/download","filename":"Zápisnica po doručení vysvetlení z 3.2.2016.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. December 2015 17. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/322913/content/139474/download","filename":"Súťažné podklady Oprava strechy a výmena azbestovej krytiny ZŠ M B Šamorín komplet.PDF"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 2 29. Február 2016 29. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628463/content/473684/download","filename":"Ponuka DARTON.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 5 29. Február 2016 29. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628466/content/474780/download","filename":"Ponuka ARMATRADE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 3 Skupina dodávateľov 29. Február 2016 29. Február 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 29. Február 2016 29. Február 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 1 29. Február 2016 29. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628462/content/473678/download","filename":"Ponuka GAGAKO.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o podlimitnej zákazke 4. Marec 2016 4. Marec 2016 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×