Dodávateľ

DARTON s.r.o.

Komárno
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DARTON s.r.o.

IČO: 44820551

Adresa: Ul.Práce 4933, Komárno

Registračné číslo: 2020/4-PO-F2842

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. Apríl 2020

Záznam platný do: 21. Apríl 2023

Posledná zmena: 21. November 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 9 670 222,00 EUR 18 18
2015 2 726 643,00 EUR 4 4
2016 11 439 744,00 EUR 30 30
2017 5 261 535,00 EUR 16 16
2018 1 043 034,00 EUR 4 4
2019 3 457 386,00 EUR 4 4
2020 2 426 465,00 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 9 670 222,00 EUR 18 18
2015 2 726 643,00 EUR 4 4
2016 11 439 744,00 EUR 30 30
2017 5 261 535,00 EUR 16 16
2018 1 043 034,00 EUR 4 4
2019 3 457 386,00 EUR 4 4
2020 2 426 465,00 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 2 2 480 956,00 2480956.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 740 957,00 740957.00 EUR
AGROKOMTRADE s.r.o. 1 479 078,00 479078.00 EUR
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno 2 1 309 262,00 1309262.00 EUR
Mesto Kolárovo 3 1 487 869,00 1487869.00 EUR
Obec Bajč 2 519 858,00 519858.00 EUR
Obec Imeľ 4 1 054 802,00 1054802.00 EUR
Obec Zemianska Olča 3 960 244,00 960244.00 EUR
Obec Pavlová 1 67 078,00 67078.00 EUR
Obec Potônske Lúky 1 59 909,00 59909.00 EUR
Obec Veľké Kosihy 2 272 405,00 272405.00 EUR
Mesto Komárno 5 2 796 834,00 2796834.00 EUR
Obec Dvory nad Žitavou 2 223 315,00 223315.00 EUR
Obec Komoča 2 277 108,00 277108.00 EUR
Obec Čaka 1 112 495,00 112495.00 EUR
Obec Čechy 1 107 069,00 107069.00 EUR
RAB, s.r.o. 1 625 458,00 625458.00 EUR
KROK, spol. s r.o. 1 1 895 120,00 1895120.00 EUR
VVD - Vinohradnícko vinárske družstvo 1 1 935 350,00 1935350.00 EUR
Mesto Šamorín 1 121 212,00 121212.00 EUR
Obec Chotín 1 235 909,00 235909.00 EUR
Obec Šarkan 1 150 724,00 150724.00 EUR
Obec Iža 2 745 986,00 745986.00 EUR
Lilla Púchovská - LILLA 1 314 782,00 314782.00 EUR
Obec Macov 1 69 276,00 69276.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 199 532,00 199532.00 EUR
Obec Bajtava 1 39 206,00 39206.00 EUR
Obec Marcelová 4 1 312 220,00 1312220.00 EUR
EuroExpres Pásztor s.r.o. 1 590 236,00 590236.00 EUR
Naša zem, s.r.o. 1 1 235 687,00 1235687.00 EUR
Obec Svätý Peter 1 426 195,00 426195.00 EUR
Beata Janštová 1 998 140,00 998140.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo v Zemnom, družstvo 1 684 337,00 684337.00 EUR
MUDr. Pavol Kalina - SHR 1 1 498 563,00 1498563.00 EUR
QUITTY, s.r.o. 1 58 050,00 58050.00 EUR
Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám 1 205 402,00 205402.00 EUR
Obec Dulovce 2 380 015,00 380015.00 EUR
Igor Božik IB mäso 1 978 988,00 978988.00 EUR
EKO-Produkt, s.r.o. 1 1 498 546,00 1498546.00 EUR
Obec Bátorove Kosihy 1 640 408,00 640408.00 EUR
Obec Tekovské Lužany 1 280 656,00 280656.00 EUR
Obec Nesvady 2 788 649,00 788649.00 EUR
Obec Vlkas 1 77 689,00 77689.00 EUR
Obec Telince 1 81 581,00 81581.00 EUR
Obec Radava 1 109 123,00 109123.00 EUR
Obec Šrobárová 1 71 374,00 71374.00 EUR
Obec Pribeta 3 508 337,00 508337.00 EUR
Obec Virt 2 449 126,00 449126.00 EUR
HEX SK s. r. o. 1 1 986 638,00 1986638.00 EUR
Obec Brestovec 2 511 316,00 511316.00 EUR
COMORRA SERVIS 1 35 396,00 35396.00 EUR
Mestské kultúrne stredisko v komárne 1 950 995,00 950995.00 EUR
Základná umelecká škola - Művészeti alapiskola 1 385 568,00 385568.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Agrokomtrade - prestavba AGROKOMTRADE s.r.o. 479 078,00 479078.0 EUR 2016 Práce Áno 1
MODERNIZÁCIA BUDOVY - výmena okien, dverí, rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno 680 792,00 680792.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy Mestského úradu Kolárovo Mesto Kolárovo 708 471,00 708471.0 EUR 2016 Práce Áno 1
„Modernizácia budovy obecného úradu Bajč“ Obec Bajč 195 708,00 195708.0 EUR 2016 Práce Áno 1
„Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy“ Obec Zemianska Olča 369 090,00 369090.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Modernizácia a zateplenie kultúrneho domu Pavlová Obec Pavlová 67 078,00 67078.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Potônske Lúky Obec Potônske Lúky 59 909,00 59909.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Veľké Kosihy Obec Veľké Kosihy 108 613,00 108613.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Zateplenie obecného úradu s využitím OZE v obci Komoča Obec Komoča 155 503,00 155503.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Jednostupňový projekt úprav kultúrneho domu v Čake Obec Čaka 112 495,00 112495.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia športového a oddychového areálu v obci Čechy Obec Čechy 107 069,00 107069.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Investície do výrobných priestorov a technológie Vinohradnícko vinárskeho družstva Dvory nad Žitavou VVD - Vinohradnícko vinárske družstvo 1 960 207,00 1960207.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia strechy a výmena azbestovej krytiny - ZŠ Mateja Bela Šamorín Mesto Šamorín 125 000,00 125000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Obnova obecného úradu Chotín, Chotín 486 Obec Chotín 235 909,00 235909.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Obec Šarkan - Zateplenie obecného úradu a výmena a zateplenie strechy obecného úradu Obec Šarkan 150 724,00 150724.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a nadstavba kultúrneho domu v obci Macov Obec Macov 69 276,00 69276.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy mestského úradu – Zníženie energetickej náročnosti Mesto Komárno 313 604,00 313604.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budov MŠ Lodná – Zníženie energetickej náročnosti Mesto Komárno 681 454,00 681454.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia domu smútku a okolia v obci Bajtava Obec Bajtava 39 206,00 39206.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Modernizácia fariem - stavba - Naša zem, s.r.o. Naša zem, s.r.o. 1 329 168,00 1329168.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Výmena vonkajších výplní otvorov časti budovy na ZŠ ul. Práce s VJM Mesto Komárno 62 374,00 62374.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Modernizácia fariem - sklad zeleniny - EuroExpres Pásztor s.r.o. EuroExpres Pásztor s.r.o. 680 227,00 680227.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu- Bajč Obec Bajč 458 509,00 458509.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Výmena výplní otvorov časti budovy na ZŠ Móra Jókaiho s VJM Mesto Komárno 38 415,00 38415.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Výmena okien a dverí pre ZŠ Adolfa Majthényiho s VJM – Majthényi Adolf Alapiskola Dvory nad Žitavou Obec Dvory nad Žitavou 58 154,00 58154.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Modernizácia fariem -sklad ovocia - Beata Janštová Beata Janštová 1 250 458,00 1250458.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia fariem - stavba - PD Zemné Poľnohospodárske družstvo v Zemnom, družstvo 973 881,00 973881.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia fariem - sklady - Pavol Kalina MUDr. Pavol Kalina - SHR 1 689 665,00 1689665.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia fariem QUITTY, s.r.o. QUITTY, s.r.o. 156 622,00 156622.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Modernizácia fariem Lilla Púchovská - LILLA Lilla Púchovská - LILLA 322 765,00 322765.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia fariem Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám -stavba Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám 209 830,00 209830.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia obecných objektov Obec Dulovce 400 204,00 400204.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov - RAB s.r.o." RAB, s.r.o. 636 793,00 636793.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia objektu pre spracovanie mäsa- Igor Božík IB mäso Igor Božik IB mäso 980 000,00 980000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
BITÚNOK A ROZRÁBKAREŇ - III. ETAPA MÄSOVÝROBA - KREMNICKÉ BANE EKO-Produkt, s.r.o. 1 650 000,00 1650000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy ZŠ súpisné číslo 58 v Dulovciach Obec Dulovce 102 711,00 102711.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia centrálneho príjmu a JIS chirurgickej kliniky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 199 930,00 199930.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne Mesto Komárno 2 051 755,00 2051755.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Ekodvor a kompostáreň v obci Imeľ Obec Imeľ 933 000,00 933000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Marcelová Obec Marcelová 188 744,00 188744.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy škôlky v Šrobárovej Obec Šrobárová 96 960,00 96960.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Sklad so sušičkou zrnín KROK, spol. s r.o. 1 905 420,00 1905420.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrno športového centra v obci Radava Obec Radava 115 544,00 115544.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Revitalizácia obce Telince Obec Telince 98 379,00 98379.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rozšírenie kapacity – MŠ Pribeta Obec Pribeta 92 697,00 92697.0 EUR 2016 Práce Nie 1
„Zníženie energetickej náročnosti budovy škôlky vo Veľkých Kosihách“ Obec Veľké Kosihy 181 342,00 181342.0 EUR 2016 Práce Áno 1
„Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu Virt“ Obec Virt 199 351,00 199351.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Vlkas Obec Vlkas 83 677,00 83677.0 EUR 2016 Práce Áno 1
ZLEPŠENIE TEPELNOTECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ A MODERNIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY V TEKOVSKÝCH LUŽANOCH Obec Tekovské Lužany 280 656,00 280656.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Šatne a sociálne miestnosti TJ Imeľ Obec Imeľ 140 642,00 140642.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Novostavba hál pre vinársku výrobu HEX SK s. r. o. 1 986 638,00 1986638.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Eko Dvor Brestovec Obec Brestovec 327 322,00 327322.0 EUR 2016 Práce Áno 1
„Rekonštrukcia strechy objektu telocvične“ Obec Imeľ 163 388,00 163388.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v Bátorových Kosihách (VO3) Obec Bátorove Kosihy 837 062,00 837062.0 EUR 2017 Práce Áno 1
„ZÁKLADNÁ ŠKOLA – ÚPRAVA VYKUROVANIA“ Obec Pribeta 370 218,00 370218.0 EUR 2017 Práce Nie 1
„Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Marcelová“ Obec Marcelová 188 744,00 188744.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Komoči Obec Komoča 165 734,00 165734.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Hurbanovo OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 94 667,00 94667.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Dvory nad Žitavou OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 110 610,00 110610.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Eko Dvor Brestovec (VO2) Obec Brestovec 309 772,00 309772.0 EUR 2017 Práce Áno 1
CENTRUM OBCE IŽA-REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU-ZMENA PROJEKTU-ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI SPOLOČENSKEJ SÁLY Obec Iža 579 203,00 579203.0 EUR 2017 Práce Áno 1
„Rekonštrukcia budovy základnej umeleckej školy v Komárne“ Základná umelecká škola - Művészeti alapiskola 419 060,00 419060.0 EUR 2017 Práce Áno 1
„Zníženie energetickej náročnosti budovy zdravotného strediska“ Obec Zemianska Olča 357 621,00 357621.0 EUR 2017 Práce Áno 1
„Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy“ Obec Imeľ 284 801,00 284801.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v Marcelovej Obec Marcelová 842 450,00 842450.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu Virt – obec Virt Obec Virt 277 760,00 277760.0 EUR 2017 Práce Áno 1
„Komunitné centrum v obci Pribeta“ Obec Pribeta 160 479,00 160479.0 EUR 2017 Práce Áno 1
„Rekonštrukcia krovu a strechy Kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne - II. etapa, časť A a C „ Mestské kultúrne stredisko v komárne 970 913,00 970913.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zber a zhodnocovanie BRKO v Meste Kolárovo - Stavebné práce Mesto Kolárovo 61 505,00 61505.0 EUR 2018 Práce Áno 1
„Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy “ Obec Zemianska Olča 297 759,00 297759.0 EUR 2018 Práce Áno 1
ZBERNÝ DVOR IŽA Obec Iža 235 500,00 235500.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Materská škola Nesvady - sanácia, oprava a technická modernizácia Obec Nesvady 448 270,00 448270.0 EUR 2018 Práce Áno 1
„Zníženie energetickej náročnosti budovy Gymnázia Hansa Selyeho s VJM v Komárne “ – stavebné práce Nitriansky samosprávny kraj 1 540 026,00 1540026.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Modernizácia budovy – výmena okien, dverí, rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno 636 051,00 636051.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Miestneho kultúrneho strediska Nesvady Obec Nesvady 340 379,00 340379.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Spojenej školy, Nové Zámky Nitriansky samosprávny kraj 1 486 177,00 1486177.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kolárovo Mesto Kolárovo 853 898,00 853898.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Budovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Marcelová Obec Marcelová 388 693,00 388693.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Zateplenie školskej budovy pre primárne vzdelávanie a Pavilónu mimoškolskej starostlivosti v obci Svätý Peter Obec Svätý Peter 426 195,00 426195.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Komárno, Pohraničná ul. OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 535 680,00 535680.0 EUR 2020 Práce Áno 1
„Zlepšenie cezhraničnej verejnej dopravy medzi Komárnom (SK) a Komáromom (HU)“ COMORRA SERVIS 160 288,00 160288.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou Obec Dvory nad Žitavou 186 603,00 186603.0 EUR 2020 Práce Áno 1

darton@darton.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 53 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Peter Šimon
Adresa:
Lúčová ul. 5 Komárno 94501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Šimon
Adresa:
Lúčová ul. 5 Komárno 94501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
30. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Katarína Nagyová
Adresa:
Jókaiho 26 Komárno 94501

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.09.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 30.04.2019 do: 4.09.2020

StiahniZáznam platný od: 30.05.2017 do: 30.04.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×