Obstarávanie

Miestne komunikácie obce Hrádok


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Hrádok
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
99 988,00
Konečná suma(Bez DPH):
70 964,00
Zaplatené:
70.97%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Miestne komunikácie obce Hrádok- Parametre sú podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú predložené elektronicky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STRABAG s.r.o. 8 70 964,00 Neuvedené EUR 26. Apríl 2016 45634

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva o dielo 6. Máj 2016 6. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/659744/content/480678/download","filename":"zod.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie SP 20. Február 2016 20. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625184/content/432514/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. Február 2016 4. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353261/content/309075/download","filename":"súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353261/content/309076/download","filename":"Hrádok_Od Sihote_cesty-zmena_EURO-CESTY (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353261/content/309077/download","filename":"výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/353261/content/309078/download","filename":"oprava_výzvy.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638821/content/658987/download","filename":"info. o vyhodnotení.pdf"}]
Zápisnica o zasadnutí poroty Zápisnica o zasadnutí poroty 2. Máj 2016 2. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/656460/content/464814/download","filename":"sumharky.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 2. Máj 2016 2. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/656450/content/464808/download","filename":"zápzotv.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 2. Máj 2016 2. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/656453/content/464811/download","filename":"zápzvyhsppodmu.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 2. Máj 2016 2. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/656457/content/464813/download","filename":"zápzvyh.pdf"}]
Správa o zákazke správa 2. Máj 2016 2. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/656447/content/464802/download","filename":"sprava.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×