Obstarávanie

Prevádzkovanie pohrebísk v meste Levice a MČ a údržba zelene na pohrebiskách v MČ Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Levice
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
170 600,00
Konečná suma(Bez DPH):
168 835,00
Zaplatené:
98.96%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
98371111-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je prevádzkovanie pohrebísk v meste Levice a údržba zelene na pohrebiskách v 4 mestských častiach mesta Levice. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti B.1-Opis predmetu zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Ing. Jozef Horniak - VIALLE 3 202 602,00 20% EUR 7. Apríl 2016 45445

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 8. Apríl 2016 8. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642925/content/733554/download","filename":"odkaz na zmluvu.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. Apríl 2016 8. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622603/content/394722/download","filename":"informácia do profilu §44.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. Apríl 2016 8. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642911/content/733071/download","filename":"Správa o zákazke §21.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní ponúk - časť Kritériá 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/332391/content/142713/download","filename":"info Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2017 23. Marec 2018 23. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/959028/content/751428/download","filename":"§ 64d-2017pohrebiská.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2016 30. Marec 2017 30. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797564/content/564395/download","filename":"§ 49a-pohrebiská.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/797564/content/564396/download","filename":"faktúry pohrebiská.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 8. Apríl 2016 8. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642909/content/733014/download","filename":"zápis_vyhod_ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o otváraní časti ponúk OSTATNÉ 18. November 2015 18. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/332388/content/142655/download","filename":"info Ostatné otváranie.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 2. November 2015 2. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/332385/content/142587/download","filename":"súťažné podklady.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti 8. Apríl 2016 8. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642908/content/732980/download","filename":"zápis_vyhod_PU.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 8. Apríl 2016 8. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642917/content/733323/download","filename":"ponuka_kompl.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 8. Apríl 2016 8. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642923/content/733519/download","filename":"KRITÉRIÁ.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť kritériá 8. Apríl 2016 8. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642904/content/732868/download","filename":"zápis_otváranie_kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - časť ostatné 8. Apríl 2016 8. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/642899/content/732658/download","filename":"zápis_otváranie_ostatné.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×