Obstarávanie

Dodávka elektrickej energie 2014


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
89 641,00
Konečná suma(Bez DPH):
79 744,00
Zaplatené:
88.95%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09310000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup VN a NN silovej elektrickej energie v jednopásmovej tarife (1T) počas trvania zmluvy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa formou združenej dodávky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MAGNA ENERGIA a.s. 4 79 744,00 0% EUR 17. December 2014 45298

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Október 2014 14. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194843/content/86225/download","filename":"súťažné podklady dodávka elektrickej energie 2014.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 18. December 2014 18. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194907/content/86264/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia, časť Ostatné, elektrická energia 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194907/content/86265/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ele energia 2014.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Magna energia, a. s. 19. December 2014 19. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194852/content/86150/download","filename":"Ponuka_cast_KRITERIA.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. December 2014 1. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194901/content/86326/download","filename":"INFORMACIA O VYSLDEKU VYHODNOTENIA PONUK_pre profil elektrinal.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Máj 2015 26. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194873/content/86161/download","filename":"faktura_april.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Apríl 2015 17. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194870/content/86179/download","filename":"faktura_marec.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Jún 2015 15. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194880/content/86164/download","filename":"faktura_maj.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Marec 2015 17. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194867/content/86140/download","filename":"faktura_februar.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Energie2, a. s. 19. December 2014 19. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194861/content/86135/download","filename":",,Kritéria,,Dodávka elektrickej energie pre MZVaEZ SR.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. December 2014 18. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194904/content/86249/download","filename":"Zápisnica z otvárania časti ponúk ele 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194904/content/86250/download","filename":"Zápisnia Kritériá otváranie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Energa Slovakia, s. r. o. 19. December 2014 19. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194858/content/86406/download","filename":"KRITERIA.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 18. December 2014 18. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194910/content/86401/download","filename":"Zápisnica z vyhodnocovania časti ponúk kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. Február 2015 25. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194864/content/86136/download","filename":"faktura_ januar .pdf"}]
Ponuky uchádzačov Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 19. December 2014 19. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194855/content/86201/download","filename":"kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Júl 2015 13. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194883/content/86295/download","filename":"faktura_ jun.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o združenej dodávke elektriny 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194886/content/86226/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Dodavka elektrickej energie 2014.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 18. December 2014 18. December 2014 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. December 2014 18. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/194846/content/86192/download","filename":"Správa o zákazkde elektrická energia.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×