Obstarávanie

Obstaranie kombajnu AGRO Divízia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
AGRO Divízia s.r.o. Selice
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
270 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
247 380,00
Zaplatené:
91.62%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
16300000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je kombajn, požadované parametre predmetu zákazky sú uvedené v opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou súťažných podkladov

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Agroservis - Západ s.r.o. 2 247 380,00 0% EUR 16. Júl 2015 45043

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Oznámenie o otváraní obálok "ostatné" 15. Jún 2015 15. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196964/content/295698/download","filename":"INO ost.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. Jún 2015 8. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196958/content/295694/download","filename":"1. SP_Agrodivizia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196958/content/295695/download","filename":"2. Zmluva_Agrodivizia.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196979/content/295704/download","filename":"07 Zápisnica z otvárania Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196979/content/295705/download","filename":"08 Zápisnica z otvárania Kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o otváraní obálok "kritéria" 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196967/content/295700/download","filename":"INO krit.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196973/content/86909/download","filename":"Zdovodnenie nezrusenia VO.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196943/content/295691/download","filename":"11 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Kriteria pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196943/content/295692/download","filename":"11a Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Kriteria po EA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Alžbeta Tóthová – METEOR 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196955/content/295693/download","filename":"Ponuka Agrodivizia Meteor cenzur.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. Jún 2015 29. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196970/content/86701/download","filename":"12 Info o vyhodnotení ponúk - víťaz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196970/content/86702/download","filename":"14 Info o vyhodnoteni ponuk - neuspesny.pdf"}]
Iný dokument k zákazke oznámenie o zmene SP 8. Jún 2015 8. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196961/content/295697/download","filename":"ozn. o zmene sp.pdf"}]
Zmluva Zmluva 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196949/content/86717/download","filename":"2. Zmluva_Agrodivizia agroservis zapad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196949/content/86718/download","filename":"priloha č1.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196946/content/86610/download","filename":"15 Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196976/content/295702/download","filename":"07a Zápisnica podmienky ucasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Agroservis – Západ s.r.o. 16. Júl 2015 16. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196952/content/86825/download","filename":"Ponuka agrodivizia agroservis zapad cenzur.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×