Dodávateľ

Agroservis - Západ s.r.o.

Komárno
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
1.7

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Agroservis - Západ s.r.o.

IČO: 46153551

Adresa: Hadovská 6, Komárno

Registračné číslo: 2019/8-PO-E2048

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. August 2019

Záznam platný do: 23. August 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 40 000,00 EUR 1 1
2015 3 256 682,00 EUR 10 10
2016 372 340,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 40 000,00 EUR 1 1
2015 3 256 682,00 EUR 10 10
2016 372 340,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Jozef Šimončík SHR 1 285 000,00 285000.00 EUR
AGRO Divízia s.r.o. Selice 1 247 380,00 247380.00 EUR
Agrodružstvo Kameničná 1 287 740,00 287740.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy 1 355 195,00 355195.00 EUR
Ing. Ľuboš Miklovič - LM FARM 1 40 000,00 40000.00 EUR
GEMERPLUS, s.r.o. 1 350 000,00 350000.00 EUR
MVL AGRO, spol s r.o. 1 346 711,00 346711.00 EUR
Poľno SME, s.r.o. 1 351 762,00 351762.00 EUR
AGRODRUŽSTVO Rišňovce, družstvo 1 294 505,00 294505.00 EUR
FORAGRO s.r.o. 1 369 814,00 369814.00 EUR
Roľnícke družstvo Starý Tekov 1 306 583,00 306583.00 EUR
LEVSEM, spol. s r.o. 1 349 732,00 349732.00 EUR
PD Gbely, a.s. 1 84 600,00 84600.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Modernizácia zberovej techniky obilnín a olejnín Jozef Šimončík SHR 587 000,00 587000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kombajnu AGRO Divízia AGRO Divízia s.r.o. Selice 270 000,00 270000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Ing. Ľuboš Miklovič - LM Farm - Dodávka strojov. Ing. Ľuboš Miklovič - LM FARM 159 269,00 159269.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup strojov do živočíšnej výroby pre spoločnosť MVL AGRO, s.r.o. MVL AGRO, spol s r.o. 397 051,00 397051.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup kombajnu pre spoločnosť GEMERPLUS s.r.o. GEMERPLUS, s.r.o. 370 000,00 370000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kombajn Poľno SME, s.r.o. 351 462,00 351462.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie kombajnu pre AGRODRUŽSTVO Rišňovce AGRODRUŽSTVO Rišňovce, družstvo 310 000,00 310000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kombajnu pre PD Bátorove Kosihy Poľnohospodárske družstvo Bátorove Kosihy 370 000,00 370000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie obilného kombajnu s príslušenstvom pre FORAGRO s.r.o. FORAGRO s.r.o. 370 000,00 370000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kombajnu pre RD Starý Tekov Roľnícke družstvo Starý Tekov 320 000,00 320000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kombajnu LEVSEM LEVSEM, spol. s r.o. 360 000,00 360000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický manipulátor PD Gbely, a.s. 84 600,00 84600.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Samochodný postrekovač Agrodružstvo Kameničná 287 740,00 287740.0 EUR 2016 Tovary Áno 1

blahova@moreauagri.sk
lanczova@agroservis.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 48 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Arpád Szabó CSc.
Adresa:
Csokonaiho 9 Komárno 94501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zsolt Szabó
Adresa:
Jarabinková 5 Komárno 94504
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zsolt Szabó
Adresa:
Jarabinková 5 Komárno 94504
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Béla Molnár
Adresa:
Snežienková 10 Komárno 94504
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Arpád Szabó CSc.
Adresa:
Csokonaiho 9 Komárno 94501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Eva Horniaková
Adresa:
Kozačeka 6 Zvolen 96001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×