Obstarávanie

Komunálne vozidlo


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Šurany
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
145 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
144 990,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34114000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečiť dodanie nového komunálneho vozidla s rotačným systémom lisovania spolu s príslušenstvom v počte 1 ks.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REDOX, s.r.o. 2 173 988,00 20% EUR 6. November 2015 44796

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. November 2015 10. November 2015
Ponuky uchádzačov KOMUNÁLNA TECHNIKA s. r. o. 12. November 2015 12. November 2015
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní súťažných ponúk, časť "Ostatné" 24. September 2015 24. September 2015
Zápisnica o zasadnutí poroty Zápisnica o zasadnutí poroty 12. November 2015 12. November 2015
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní súťažných ponúk, časť "Kritéria" 5. Október 2015 5. Október 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 12. November 2015 12. November 2015
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 136, ods. 9, písm. d) 7. Október 2015 7. Október 2015
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. November 2015 12. November 2015
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 136, ods. 9, písm. e) 19. Október 2015 19. Október 2015
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 136, ods. 9, písm. c) 29. September 2015 29. September 2015
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 7. Október 2015 7. Október 2015
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. September 2015 9. September 2015
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. November 2015 12. November 2015
Ponuky uchádzačov REDOX s.r.o. 12. November 2015 12. November 2015
Zápisnica Zápisnica 12. November 2015 12. November 2015
Zmluva Zmluva 12. November 2015 12. November 2015

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×