Obstarávanie

Komunálne vozidlo


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Šurany
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
145 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
144 990,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34114000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečiť dodanie nového komunálneho vozidla s rotačným systémom lisovania spolu s príslušenstvom v počte 1 ks.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REDOX, s.r.o. 2 173 988,00 20% EUR 6. November 2015 44796

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. November 2015 10. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/341123/content/147252/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov KOMUNÁLNA TECHNIKA s. r. o. 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/341087/content/147145/download","filename":"Obsah ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní súťažných ponúk, časť "Ostatné" 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/341108/content/147517/download","filename":"INO.pdf"}]
Zápisnica o zasadnutí poroty Zápisnica o zasadnutí poroty 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/341096/content/147203/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/341096/content/147204/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní súťažných ponúk, časť "Kritéria" 5. Október 2015 5. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/341111/content/147214/download","filename":"INO-1.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 12. November 2015 12. November 2015 []
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 136, ods. 9, písm. d) 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/341117/content/147534/download","filename":"INV.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/341126/content/147344/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti-1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 136, ods. 9, písm. e) 19. Október 2015 19. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/341120/content/147202/download","filename":"INV.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 136, ods. 9, písm. c) 29. September 2015 29. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/341105/content/147306/download","filename":"INV-1.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/341114/content/147327/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. September 2015 9. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/341081/content/147138/download","filename":"Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/341081/content/147139/download","filename":"A1-pokyny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/341081/content/147140/download","filename":"A2-podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/341081/content/147141/download","filename":"A3-kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/341081/content/147142/download","filename":"B1-opis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/341081/content/147143/download","filename":"B2-cena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/341081/content/147144/download","filename":"Obsah.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/341090/content/147192/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov REDOX s.r.o. 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/341084/content/147069/download","filename":"ostatné.PDF"}]
Zápisnica Zápisnica 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/341093/content/147086/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk-1.pdf"}]
Zmluva Zmluva 12. November 2015 12. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/341102/content/147212/download","filename":"Kupna zmluva Kom vozidlo.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×