Obstarávanie

Rekonštrukcia a prístavba MŠ v Malackách


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Malacky
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
134 751,00
Konečná suma(Bez DPH):
134 751,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214100-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba Materskej školy na Bernolákovej ulici v Malackách.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 4 134 751,00 Neuvedené EUR 30. September 2016 43965

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. Jún 2016 10. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435413/download","filename":"4.1Súťažné podklady .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435414/download","filename":"Príloha č. 7 - JED - formular.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435415/download","filename":"SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435416/download","filename":"SITUACIA_NAVRH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435417/download","filename":"SITUACIA2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435418/download","filename":"SKOLKA_DETAIL_ATIKY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435419/download","filename":"SKOLKA_DETAIL_PLOCHY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435420/download","filename":"SKOLKA_DETAIL_RAMPA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435421/download","filename":"SKOLKA_DETAIL_ZABRADLIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435422/download","filename":"SKOLKA_KROV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435423/download","filename":"SKOLKA_PODORYS_NAVRH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435424/download","filename":"SKOLKA_podorys_povodnystav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435425/download","filename":"SKOLKA_POHLADY_NAVRH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435426/download","filename":"SKOLKA_POHLADY_NAVRH2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435427/download","filename":"SKOLKA_pohlady_povod2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435428/download","filename":"SKOLKA_pohlady_povodny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435429/download","filename":"SKOLKA_REZC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435430/download","filename":"SKOLKA_REZYAB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435431/download","filename":"SKOLKA_STAVEBUPRAVY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435432/download","filename":"SKOLKA_STRECHA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435433/download","filename":"SKOLKA_VENCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435434/download","filename":"SKOLKA_ZAKLADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435435/download","filename":"Sprievodna sprava skolka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435436/download","filename":"Technicka sprava skolka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435437/download","filename":"Vykaz_okien1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435438/download","filename":"Vykaz_okien2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435439/download","filename":"Vykaz_okien3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435440/download","filename":"Vykaz_okien4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435441/download","filename":"Vykaz_okien5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435442/download","filename":"Elektro - technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435443/download","filename":"Elektro - blezkozvod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435444/download","filename":"Elektro - legenda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435445/download","filename":"Elektro - podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435446/download","filename":"Elektro - rozvadzac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435447/download","filename":"Elektro - uzemnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435448/download","filename":"Vykurovanie - schema zapojenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435449/download","filename":"Vykurovanie - technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435450/download","filename":"Vykurovanie -podorys .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435451/download","filename":"PO_0_technicka sprava .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435452/download","filename":"PO_1.a._ situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435453/download","filename":"PO_1.b. _situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435454/download","filename":"PO_2._ podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435455/download","filename":"PO_3_ oznacenie hydrantu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435456/download","filename":"Statika - Predná strana TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435457/download","filename":"Statika - Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435458/download","filename":"Zdravotechnika - obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435459/download","filename":"Zdravotechnika - podorys .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435460/download","filename":"Zdravotechnika - situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435461/download","filename":"Zdravotechnika - technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435462/download","filename":"Rozhodnutie o umiestneni stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675742/content/435463/download","filename":"Vykaz vymer .pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722230/content/799589/download","filename":"HOLLSTAV, s.r.o., Kysucké Nové Mesto.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní časti ponúk "Kritériá" 27. Júl 2016 27. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/695480/content/397433/download","filename":"17.2 INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznamenie o zmene zmluvy o dielo - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 10. November 2016 10. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/736885/content/472884/download","filename":"Dodatok č. 1 k ZoD.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Redakčná oprava "Výzvy na predkladanie ponuk" a zmena "Súťažných podkladov" 17. Jún 2016 17. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678290/content/453195/download","filename":"4.2 Oznamenie o redakčnej oprave Vyzvy a o zmene SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678290/content/453196/download","filename":"Redakčná oprava .pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722236/content/799593/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722235/content/799592/download","filename":"HDS Bratislava, s.r.o., Bratislava.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznamenie o oprave - VVO č. 116/2016 zo dňa 17.6.2016 č. 9997-IOX 17. Jún 2016 17. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/678370/content/453348/download","filename":"oznamenie-9997_-_iox.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. September 2016 14. September 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/711745/content/490520/download","filename":"19. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722233/content/799590/download","filename":"HÍLEK a spol., a.s., Senica.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo "Rekonštrukcia a prístavba MŠ v Malackách" 6. Október 2016 6. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/720327/content/396443/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk časť "Ostatné" 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722256/content/799606/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk časť Ostatné.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk časť "Kritériá" 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722261/content/799608/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk časť Kritétiá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania obálok časť "Kritériá" 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722260/content/799607/download","filename":"Zápisnica z otvárania obálok časti ponúk Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní časti ponúk "Ostatné" 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/685087/content/488672/download","filename":"4.3 INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznamenie o zmene zmluvy o dielo - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 23. December 2016 23. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753308/content/801387/download","filename":"Dodatok č. 2 k ZoD.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov - podľa § 64 ods. 1 písm. e) zákona 7. December 2017 7. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909256/content/742088/download","filename":"Zoznam subdodávateľov .pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722226/content/799587/download","filename":"Unistav Teplička, s.r.o., Teplička nad Váhom.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie č. 1 a doplnenie a úprava súťažných podkladov 30. Jún 2016 30. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682211/content/479081/download","filename":"Vysvetlenie č. 1 a oznamenie o doplnení a úprave SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682211/content/479082/download","filename":"skolka21.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682211/content/479083/download","filename":"skolka22.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682211/content/479084/download","filename":"skolka23.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682211/content/479085/download","filename":"skolka24.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682211/content/479086/download","filename":"skolka25.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682211/content/479087/download","filename":"skolka26.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682211/content/479088/download","filename":"skolka27.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682211/content/479089/download","filename":"upravený výkaz výmer po vysvetlení č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/682211/content/479090/download","filename":"B. Súhrnná technická správa.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov - podľa § 64 ods. 1 písm. e) zákona 30. Január 2017 30. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772218/content/555357/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke § 24 ods. 2 a 3 zákona 6. Október 2016 6. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/720598/content/397663/download","filename":"22. Správa o zákazke.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 11. Január 2018 11. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/924697/content/696052/download","filename":"SUMA SKUTOČNE UHRADENÉHO PLNENIA ZO ZMLUVY- spolu .pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov - podľa § 64 ods. 1 písm. e) bod 1. zákona 2. Marec 2017 2. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/785167/content/615174/download","filename":"Zoznam subdodávateľov .pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia - za rok 2016 30. Január 2017 30. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/772301/content/555483/download","filename":"SUMA SKUTOČNE UHRADENÉHO PLNENIA ZO ZMLUVY- od 30. 09. 2016 do 31. 12 2016 doc.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×