Obstarávanie

Kamenivo na zimný posyp ciest


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
24 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
15 825,00
Zaplatené:
65.93%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
14212300-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
tona
Množstvo:
2000.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Nákup prírodného kameniva na zimný posyp ciest frakcie 0/4, 4/8 vrátane dopravy do miesta určenia.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Kamenivo musí spĺňať požiadavky STN EN a katalógových listov pre kamenivo KLK 1/2012 kapitola V. vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho. rozvoja SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo septembra 2012., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Podiel zŕn do 1 mm môže byť max do 5% váhy., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Je neprípustné dodávať drvený riečny štrk., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Inertný posypový materiál, frakcia 0/4 + dovoz materiálu z výrobne dodávateľa  do miesta určenia., Jednotka: tona, Minimum: 0, Maximum: 100, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1. Inertný posypový materiál, frakcia 4/8 + dovoz materiálu z výrobne dodávateľa  do miesta určenia., Jednotka: tona, Minimum: 0, Maximum: 1900, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o. 2 18 990,00 20% EUR 26. Október 2018 249666

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×