Obstarávanie

Špecifické reagencie a materiál na metodiku a výskum


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 590,50
Konečná suma(Bez DPH):
3 590,50
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24300000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
bal
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Špecifické reagencie a materiál na metodiku a výskum.; Laboratórny materiál bude použitý na experimentálnu prácu v laboratóriu, pričom jeho špecifikácia vyplýva z dlhoročnej kontinuity, štatistickej opakovateľnosti a interpretácie experimentov, vyžadujúcich si špecifickosť jednotlivých komponentov odskúšaných pri tomto procese v laboratóriu objednávateľa.; Požadované produkty musia byť validované a spĺňať všetky uvedené požiadavky objednávateľa pre kontinuálnosť a reprodukovateľnosť výsledkov výskumu. Predmet plnenia (tovar): musí byť totožný s uvedenou špecifikáciou kvôli pokračujúcemu výskumu. Nepripúšťa sa variantné riešenie z dôvodu reproducibility výsledkov.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: obsahuje, Hodnota / charakteristika: nuclease free-vodu, monarch rna kolónky, monarch rna premyvaci pufor, monarch rna viažúci pufor, 50prepový

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: množstvo, Jednotka: bal, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: elucny objem, Jednotka: µl, Minimum: 6, Maximum: 20, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BIOTECH s.r.o. 1 3 590,50 0% EUR 23. Október 2018 243780

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×