Obstarávanie

Inertný posypový materiál


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
44 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
36 666,66
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
14212430-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Prílohou zmluvy bude certifikát výrobku, alebo vyhlásenie o zhode výrobku s technickými špecifikáciami.; Inertný posypový materiál musí spĺňať normy STN EN 933-1, STN EN 933-3, STN EN 933-5, STN EN 1097-2, STN EN 1097-6 a KLK 1/2012.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Typ kameniva, Hodnota / charakteristika: tvrdé; Technické vlastnosti: Dolomit/vápenec, Hodnota / charakteristika: nie/nie

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Inertný posypový materiál, Jednotka: t, Minimum: 2000, Maximum: 3000, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Frakcia, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4/8; Technické vlastnosti: Dopravné zaťaženie, Jednotka: trieda, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: III; Technické vlastnosti: Zrnitosť, Jednotka: G, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 85-15; Technické vlastnosti: Obsah jemných zŕn, Jednotka: f, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Tvarový index, Jednotka: SI, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Odolnosť proti rozdrobovaniu, Jednotka: LA, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Nasiakavosť, Jednotka: WA24, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Objemová hmotnosť, Jednotka: Mg.m-3, Minimum: ≥ 2,0, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. 1 44 000,00 20% EUR 19. Október 2018 242511

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×