Obstarávanie

Kity na separáciu, kvantifikáciu a určenie veľkostí DNA a RNA fragmentov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 300,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33694000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Agilent High Sensitivity DNA Kit (Agilent Technologies) – 1 ks- kit obsahujúci 10 mikrofluidných čipov, reagenčné činidlá a spotrebný materiál- kit určený na separáciu, kvantifikáciu a určenie veľkosti nízko koncentrovaných dsDNA vzoriek s veľkosťou fragmentov od 50 do 7000 bp- vysoká schopnosť rozlíšenia, vysoká presnosť kvantifikácie a určenia veľkosti DNA fragmentov, reprodukovateľnosť (normalizácia prostredníctvom interného markera a laddera)- kompatibilný s prístrojom Agilent 2100 Bioanalyzer; RNA 6000 Pico Kit (Agilent Technologies) – 1ks- kit obsahujúci mikrofluidné čipy, reagenčné činidlá a spotrebný materiál pre analýzu 275 vzoriek- kit určený na separáciu, kvantifikáciu a určenie veľkosti nízko koncentrovaných RNA vzoriek- vysoká schopnosť rozlíšenia, vysoká presnosť kvantifikácie a určenia veľkosti RNA, reprodukovateľnosť (normalizácia prostredníctvom interného markera a laddera)- kompatibilný s prístrojom Agilent 2100 Bioanalyzer

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×