Obstarávanie

Disky a zdroje


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
152 691,22
Konečná suma(Bez DPH):
16 666,66
Zaplatené:
10.91%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30233130-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celok
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Dodávka náhradných dielov typu disk/HDD a napäťových zdrojov do existujúceho hardvéru ako server, diskové pole alebo disková polica, ktorý je špecifikovaný v tabuľke uvedenej v technickej špecifikácii.; Pre tovar označený ako „nový“, Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je nový, originálny od výrobcu, nepoužívaný, nerepasovaný, certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a ktorý bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom. Objednávateľ požaduje na predmet plnenia (tovar) záruku v trvaní minimálne v dĺžke 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. Náklady na odstránenie vád znáša Dodávateľ.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Disk 2TB, Vendor HP, produktové číslo 819078, Hodnota / charakteristika: Systém HP D3600; Technické vlastnosti: Disk 2TB, Vendor HP, produktové číslo 508010-001, Hodnota / charakteristika: Systém HP MSA60 a HP StorageWorks; Technické vlastnosti: Disk 2TB, Vendor HP, produktové číslo 605475-001, Hodnota / charakteristika: Systém HP MSA2000; Technické vlastnosti: Disk 300GB, Vendor HP, produktové číslo 653955, Hodnota / charakteristika: Systém HP DL 360p G8 , HP DL360 Gen9, HP BL460c G8 a HP BL460c Gen9; Technické vlastnosti: Disk 300GB, Vendor HP, produktové číslo 785410, Hodnota / charakteristika: Systém Hp ProLiant DL 380 G9; Technické vlastnosti: Disk 300GB, Vendor HP, produktové číslo 488060-001, Hodnota / charakteristika: Systém HP DL 380 G7; Technické vlastnosti: Disk 300GB, Vendor HP, produktové číslo 601775-001, Hodnota / charakteristika: Systém HP MSA2000; Technické vlastnosti: Disk 300GB, Vendor HP, produktové číslo 627195-001, Hodnota / charakteristika: Systém HP StorageWorks P2000 , HP BL465c G7; Technické vlastnosti: Disk 450GB, Vendor HP, produktové číslo 653956, Hodnota / charakteristika: Systém HP BL460c Gen8 , HP ProLiant DL360 Gen9; Technické vlastnosti: Disk 600GB, Vendor HP, produktové číslo 601777-001, Hodnota / charakteristika: Systém HP MSA2000; Technické vlastnosti: Disk 800GB, Vendor HP, produktové číslo 692167, Hodnota / charakteristika: Systém HP DL 360p G8; Technické vlastnosti: Disk 900GB, Vendor HP, produktové číslo 653971, Hodnota / charakteristika: Systém HP BL460c G8 , HP ProLiant DL360 Gen9; Technické vlastnosti: Disk 3TB, Vendor IBM, produktové číslo FRU85Y6187, Hodnota / charakteristika: Systém IBM Storwize V7000; Technické vlastnosti: Disk 200GB, Vendor IBM, produktové číslo FRU00AK372, Hodnota / charakteristika: Systém IBM Storwize V5000; Technické vlastnosti: Disk 200GB, Vendor IBM, produktové číslo FRU00AR442, Hodnota / charakteristika: Systém IBM Storwize V7000; Technické vlastnosti: Disk 300GB, Vendor IBM, produktové číslo FRU00AR324, Hodnota / charakteristika: Systém IBM Storwize V7000; Technické vlastnosti: Disk 300GB, Vendor IBM, produktové číslo FRU00Y5797, Hodnota / charakteristika: Systém IBM Storwize V5000; Technické vlastnosti: Disk 300GB, Vendor IBM, produktové číslo FRU85Y6185, Hodnota / charakteristika: Systém IBM Storwize V7000; Technické vlastnosti: Disk 300GB, Vendor IBM, produktové číslo FRU90Y8878, Hodnota / charakteristika: Systém x440; Technické vlastnosti: Disk 300GB, Vendor IBM, produktové číslo FRU00Y2684, Hodnota / charakteristika: Systém IBM Storwize V7000; Technické vlastnosti: Disk 300GB, Vendor IBM, produktové číslo FRU00Y5803, Hodnota / charakteristika: Systém IBM Storwize V5000; Technické vlastnosti: Disk 300GB, Vendor DELL, produktové číslo AL13SEB300, Hodnota / charakteristika: Systém PowerEdge R620; Technické vlastnosti: Napäťový zdroj, Option 503296-B21, Spare 511777-001, Hodnota / charakteristika: Systém HP DL 360p G8; Technické vlastnosti: Napäťový zdroj, Option 720478-B21, Spare 754377-001- „nový“, Hodnota / charakteristika: Systém HP DL 360 G9; Technické vlastnosti: Napäťový zdroj, Option 503296-B21, Spare 511777-001, Hodnota / charakteristika: Systém HP DL 385 G7; Technické vlastnosti: Napäťový zdroj, Option 720478-B21, Spare 754377-001- „nový“, Hodnota / charakteristika: Systém HP DL 380 G9; Technické vlastnosti: Napäťový zdroj, Option 399771-001, Spare 403781-001- „nový“, Hodnota / charakteristika: Systém HP DL 380 G5; Technické vlastnosti: Napäťový zdroj, Option 748287-B21, Hodnota / charakteristika: Systém HP DL 580 G9; Technické vlastnosti: Napäťový zdroj, Option 94Y8250, Spare 94Y8250- „nový“, Hodnota / charakteristika: Systém IBM Flexx sys enterprise chassis; Technické vlastnosti: battery pack, Option 462969-B2, Spare 462976-001- „nový“, Hodnota / charakteristika: Systém p410i / p840AR

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Disk 2TB, Vendor HP, produktové číslo 819078, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Disk 2TB, Vendor HP, produktové číslo 508010-001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Disk 2TB, Vendor HP, produktové číslo 605475-001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16; Technické vlastnosti: Disk 300GB, Vendor HP, produktové číslo653955, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: Disk 300GB, Vendor HP, produktové číslo 785410, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Disk 300GB, Vendor HP, produktové číslo 488060-001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Disk 300GB, Vendor HP, produktové číslo 601775-001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30; Technické vlastnosti: Disk 300GB, Vendor HP, produktové číslo 627195-001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Disk 450GB, Vendor HP, produktové číslo 653956, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Disk 600GB, Vendor HP, produktové číslo 601777-001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Disk 800GB, Vendor HP, produktové číslo 692167, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Disk 900GB, Vendor HP, produktové číslo 653971, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Disk 3TB, Vendor IBM, produktové číslo FRU85Y6187, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Disk 200GB, Vendor IBM, produktové číslo FRU00AK372, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Disk 200GB, Vendor IBM, produktové číslo FRU00AR442, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Disk 300GB, Vendor IBM, produktové číslo FRU00AR324, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: Disk 300GB, Vendor IBM, produktové číslo FRU00Y5797, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Disk 300GB, Vendor IBM, produktové číslo FRU85Y6185, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Disk 300GB, Vendor IBM, produktové číslo FRU90Y8878, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Disk 300GB, Vendor IBM, produktové číslo FRU00Y2684, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Disk 300GB, Vendor IBM, produktové číslo FRU00Y5803, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 34; Technické vlastnosti: Disk 300GB, Vendor DELL, produktové číslo AL13SEB300, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: Napäťový zdroj, Option 503296-B21, Spare 511777-001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Napäťový zdroj, Option 720478-B21, Spare 754377-001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Napäťový zdroj, Option 503296-B21, Spare 511777-001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Napäťový zdroj, Option 720478-B21, Spare 754377-001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Napäťový zdroj, Option 399771-001, Spare 403781-001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Napäťový zdroj, Option 748287-B21, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Napäťový zdroj, Option 94Y8250, Spare 94Y8250, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: battery pack, Option 462969-B2, Spare 462976-001, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Hardware Support s.r.o. 4 20 000,00 20% EUR 17. Február 2021 297840

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×