Obstarávanie

Prenájom tlačiarní a súvisiace služby


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
276 873,00
Konečná suma(Bez DPH):
268 485,00
Zaplatené:
96.97%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79820000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Prenájom tlačiarenských a multifunkčných zariadení, dodávka spotrebného materiálu zabezpečujúceho funkčnosť uvedených zariadení a papiera určeného na čierno-bielu a farebnú tlač, kopírovanie a skenovanie dokumentov na uvedených zariadeniach.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 1 268 485,00 Neuvedené EUR 21. December 2020 294497

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. December 2020 21. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3122895/content/1121181/download","filename":"Správa o VO.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. December 2020 8. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3120926/content/1116783/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Súťažné podklady JED 2. November 2020 2. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115712/content/1106259/download","filename":"jed-formular.rtf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 21. December 2020 21. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3122886/content/1121170/download","filename":"Zápis z otvarania ponúk.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 21. December 2020 21. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3122884/content/1121169/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia VO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ 22. December 2020 22. December 2020 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 30. Október 2020 30. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115443/content/1105745/download","filename":"SP -prenajom tlačiarni.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115443/content/1105746/download","filename":"Krycí list ponuky.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115443/content/1105747/download","filename":"Návrh uchádzača na plnenie kritérií.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115443/content/1105748/download","filename":"Rámcová dohoda - prenajom tlačiarni.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115443/content/1105749/download","filename":"Príloha č.1 - cena.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115443/content/1105750/download","filename":"Príloha č.2 - špecifikacia.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115443/content/1105752/download","filename":"Priloha č. 3 - technická podpora.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115443/content/1105753/download","filename":"Príloha č.4 - zoznam subdodávateľov.docx"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 21. December 2020 21. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3122888/content/1121173/download","filename":"Zápisnica č.1 z vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3122888/content/1121174/download","filename":"Zápisnica č.2 z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.1 21. December 2020 21. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3122892/content/1121178/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 21. December 2020 21. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3122889/content/1121175/download","filename":"Zapisnica č.1 z vyhodnotenia podmienok účasti.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×