CPV kód

79820000-8

Služby súvisiace s tlačou

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Mesto Žilina 6 73 217 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 39 815 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 19 899 561 EUR
Mesto Trnava 1 933 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 12 60 960 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 13 600 EUR
Mesto Rožňava 1 20 400 EUR
Mesto Nitra 1 6 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 16 990 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 918 564 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 4 141 519 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 22 54 431 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 27 890 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 360 345 EUR
Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 5 4 035 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 5 119 270 EUR
Slovenské národné múzeum 1 79 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 11 8 403 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 217 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 9 4 676 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 16 150 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 14 2 012 075 EUR
Slovenský metrologický ústav 2 56 167 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 46 667 EUR
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 3 0 EUR
Múzeum mesta Bratislavy 2 0 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 76 690 EUR
Mesto Lučenec 1 0 EUR
Malá Fatra 2 3 657 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 7 333 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 23 6 099 EUR
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1 129 600 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 29 250 EUR
Slovenský historický ústav v Ríme 2 1 409 EUR
Galéria mesta Bratislavy 10 0 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 112 907 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Ultra Print, s.r.o. 13 9 460 EUR
DOLIS s.r.o. 4 111 772 EUR
Impromat-Slov spol. s r.o. 5 93 950 EUR
Juraj Štefuň - GEORG 3 22 312 EUR
NOVART, s.r.o. 2 28 219 EUR
DMC, s.r.o. 24 17 671 EUR
ROBINCO Slovakia s.r.o. 1 2 960 EUR
Ing. Ľudovít Foldy, PHOTOVISION 1 3 500 EUR
ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o. 1 0 EUR
TREND SLOVAKIA, s.r.o. 1 24 500 EUR
LASER servis, spol. s.r.o. 1 31 667 EUR
PosAm, spol. s r.o. 1 569 633 EUR
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 20 1 002 785 EUR
CBC Slovakia s.r.o. 1 17 395 EUR
EQUILIBRIA, s.r.o. 20 365 311 EUR
Petit Press, a.s. 1 9 917 EUR
Jaroslav Oprala GARMONDNITRA-vydavateľstvo,tlačiareň,kníhviazačstvo 1 3 218 EUR
PRINTO s.r.o. 1 16 990 EUR
i + i print spol. s r.o. 14 2 012 075 EUR
COPY & PRINT OFFICE BB, s.r.o. 1 39 815 EUR
CellQoS, a.s. 1 840 EUR
PAPERA s.r.o. 1 129 600 EUR
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO 1 845 EUR
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. 6 136 770 EUR
Z+M servis spol. s r. o. 1 348 931 EUR
Next Team, s.r.o. 2 29 250 EUR
Bittner print s.r.o. 9 35 575 EUR
Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA, spol. s r.o. Poprad 3 1 660 EUR
Reklamný servis, s.r.o. 5 2 247 EUR
POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o. 2 114 EUR
Simply supplies s.r.o. 2 74 582 EUR
Ultra Print Digital, s.r.o. 2 440 EUR
skRASTer s.r.o. 1 47 EUR
Cofin, a.s. 3 13 795 EUR
JANUS SK, spol. s r.o. 1 27 890 EUR
DIZART, s.r.o. 2 320 EUR
KRAIN, s.r.o. 1 66 EUR
LM reklama s.r.o. 1 0 EUR
SINEAL, spol. s r. o. 2 1 385 EUR
G & H, s.r.o. 2 1 150 EUR
Akcion s.r.o. 1 0 EUR
C.solution s.r.o. 1 38 325 EUR
WDW s.r.o. 1 1 997 EUR
CART PRINT, s.r.o. 1 6 EUR
JMTM, s.r.o. 2 2 630 EUR
Varínska tlačiareň/ELEKTRO AB s.r.o. 3 29 780 EUR
Pixel Print s.r.o. 1 26 EUR
Letra Edu, s.r.o. 1 1 495 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Grafické spracovanie a tlač publikácií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 159 046 159046.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Prenájom produkčného tlačového zariadenia a s tým súvisiace služby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 103 224 103224.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Nájom HW a SW komponentov, zriadenie a poskytovanie tlačových služieb Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 569 633 569633.0 EUR 2015 Služby Nie 1
„Tlačiarenské služby, tlač publikácií a grafické práce pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej súčasti“ Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 330 000 330000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Kopírovacie zariadenia - prenájom Mesto Liptovský Mikuláš 39 815 39815.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 199 999 199999.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Prenájom zariadení na tlač, kopírovanie, faxovanie a skenovanie dokumentov Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 129 600 129600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Kopírovacie zariadenia - prenájom Mesto Rožňava 20 400 20400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 18 060 18060.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 166 000 2166000.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 8 983 8983.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 9 148 9148.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 10 547 10547.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 2 939 2939.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 592 9592.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 37 468 37468.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 734 9734.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačk knihy (MM) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 120 120.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač knihy (sc2) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 500 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zhotovenie ofsetových tlačových platní na CTP zariadení z dodaného kompozitného pdf súboru Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 580 8580.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom farebných multifunkčných zariadení a s tým súvisiace služby Slovenský metrologický ústav 38 000 38000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom farebných multifunkčných zariadení a s tým súvisiace služby Slovenský metrologický ústav 38 000 38000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač schránkových novín Mesto Žilina 32 400 32400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač knihy (NSF) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 750 750.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných zariadení a prenájom tlačiarní a s tým súvisiace služby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 17 280 17280.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných fotokopírovacích zariadení a tlačiarní a s tým súvisiace služby Bratislavský samosprávny kraj 34 970 34970.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač a väzba publikácie o historickej pamiatke v meste Mesto Lučenec 5 500 5500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač príručky a záznamového zošita Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 450 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačného materiálu Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 200 1200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných zariadení a s tým súvisiace služby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 25 000 25000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač knihy (NSF) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 500 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač informačnej brožúry Slovenský historický ústav v Ríme 900 900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov pre kultúrne a športové podujatia Mesto Žilina 23 880 23880.0 EUR 2016 Služby Nie 1
tlač propagačného materiálu Ekonomická univerzita v Bratislave 432 432.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač bulletinov Vysoká škola múzických umení v Bratislave 320 320.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač knihy (Zkh) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 400 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Potlač a výsek Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 140 000 140000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných farebných tlačiarní a s tým súvisiace služby Bratislavský samosprávny kraj 16 560 16560.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač vstupeniek Múzeum mesta Bratislavy 2 880 2880.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač knihy (PoD3) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 500 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač príručky a záznamového zošita Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 9 440 9440.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných zariadení a s tým súvisiace služby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 33 468 33468.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčného kopírovacieho zariadenia a s tým súvisiace služby Bratislavský samosprávny kraj 32 882 32882.4 EUR 2016 Služby Nie 1
RP-roller; roll up classic s potlačou a dodaním Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 360 360.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátov Galéria mesta Bratislavy 250 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač a výroba výsekového obalu s voliteľnou šírkou chrbta a troma chlopňami s gumičkovým zámkom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 220 2220.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných kopírovacích zariadení a s tým súvisiace služby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 50 760 50760.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač knihy (GD) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 800 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač katalógu (UZ6) Galéria mesta Bratislavy 890 890.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčného zariadenia A4/A3 a s tým súvisiace služby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 3 847 3847.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom farebnej veľkoformátovej atramentovej tlačiarne a s tým súvisiace služby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 23 844 23844.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač RR screeningu Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 11 000 11000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač knihy (PM) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 500 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač plagátov Galéria mesta Bratislavy 230 230.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných farebných tlačiarní a s tým súvisiace služby Bratislavský samosprávny kraj 16 044 16044.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač knihy (HZ) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 200 1200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zhotovenie ofsetových tlačových platní na CTP zariadení z dodaného kompozitného pdf súboru Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 600 5600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač knihy (IDT) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 600 600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač publikácie Galéria mesta Bratislavy 1 748 1748.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vydanie vedeckého zborníka – grafický návrh, zalomenie, tlač Slovenský historický ústav v Ríme 1 200 1200.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Prenájom farebnej veľkoformátovej atramentovej tlačiarne a s tým súvisiace služby Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 23 844 23844.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vydanie tlačenej a elektronickej monografie Bayesovska ekonometria Ekonomická univerzita v Bratislave 1 020 1020.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožury, sprievodcu Galéria mesta Bratislavy 450 450.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač schránkových novín Mesto Žilina 19 000 19000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač schránkových novín Mesto Žilina 26 400 26400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač kníh (PP, PK) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 650 1650.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knihy (SaFvKT) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 3 500 3500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenájom farebného laserového multifunkčného zariadenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 558 15558.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač učebnice Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 000 2000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač a tlačivá Mesto Nitra 7 7.44 EUR 2017 Služby Nie 1
tlač propagačného materiálu, tlač a zalomenie vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 283 283.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač kníh (TpiPSSM a T2015) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 080 1080.0 EUR 2017 Služby Nie 1
zalomenie Ekonomická univerzita v Bratislave 1 200 1200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
tlač časopisu, tlač a zalomenie vizitiek, tlač monografie Ekonomická univerzita v Bratislave 1 482 1482.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač vstupeniek Múzeum mesta Bratislavy 3 000 3000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Grafický návrh a vyhotovenie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 500 3500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných fotokopírovacích zariadení a tlačiarní a s tým súvisiace služby Bratislavský samosprávny kraj 53 305 53304.96 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knihy (ČČNČ) a obálky knihy (TPIPSSM) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 370 370.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Bezkontaktná čipová karta - potlač Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 17 500 17500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačové a edičné služby pre workshop Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 800 1800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis pre tlačiarne Konica Minolta Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 960 2960.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zhotovenie ofsetových tlačových platní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 483 8482.5 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač monografie (K) Galéria mesta Bratislavy 13 200 13200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač propagačného materiálu Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 66 66.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 500 1500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač katalógu (AFOe) Galéria mesta Bratislavy 5 900 5900.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka komplexného tlačového riešenia Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 70 000 70000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač propagačného materiálu Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 260 260.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 500 5500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač propagačného materiálu Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 200 200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač propagačného materiálu a nájom reklamných plôch Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 5 000 5000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač knihy (SZ) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 750 750.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač - skriptá, učebnice Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000 1000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač propagačného materiálu a grafický návrh Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach 250 250.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač propagačných materiálov Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 220 2220.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač kníh Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 100 1100.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač pozvánok Galéria mesta Bratislavy 180 180.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných zariadení - farebné laserové A4/A3 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29 050 29049.86 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač programového bulletinu a rollapu Vysoká škola múzických umení v Bratislave 480 480.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 300 1300.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač pozvánok a novoročných pozdravov Galéria mesta Bratislavy 350 350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač schránkových novín a služby súvisiace s tlačou Mesto Žilina 21 600 21600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby na rok 2018 Galéria mesta Bratislavy 45 000 45000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač knihy (Shib) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 350 350.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač 2 bulletinov Vysoká škola múzických umení v Bratislave 480 480.0 EUR 2018 Služby Nie 1
zalomenie Ekonomická univerzita v Bratislave 1 200 1200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
tlač časopisu, tlač vizitiek Ekonomická univerzita v Bratislave 576 576.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač schránkových novín a služby súvisiace s tlačou Mesto Žilina 14 280 14280.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000 1000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 500 3500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač brožúry (oFa) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 3 500 3500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Grafická úprava brožúry Mesto Trnava 2 340 2340.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zhotovenie ofsetových tlačových platní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 500 8500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vydanie zborníkov v tlačenej a elektronickej forme v slovenskom a čiastočne anglickom jazyku, odkladacia mapa a samolepky Ekonomická univerzita v Bratislave 1 495 1495.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných zariadení a prenájom tlačiarní a s tým súvisiace služby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 40 056 40056.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 800 3800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
tlač časopisu Ekonomická univerzita v Bratislave 255 255.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 11 515 11515.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Prenájom multifunkčných kopírovacích zariadení a s tým súvisiace služby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 49 680 49680.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných kopírovacích zariadení a s tým súvisiace služby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 49 680 49680.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač banneru Slovenské národné múzeum 80 80.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlač brožúry v 2 jazykových mutáciách Malá Fatra 2 200 2200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 64 667 64667.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Prenájom multifunkčného tlačiarenského zariadenia a poskytovanie súvisiacich služieb Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 199 000 199000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 17 130 17130.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 595 1595.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač tlačených výrobkov (letáky, publikácie, časopisy a iné) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 569 8569.05 EUR 2019 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 17 424 17424.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačové, grafické a edičné služby pre diskusnú sekciu o informáciách a digitálnych technológiách Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 980 980.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 16 240 16240.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 12 094 12094.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 18 294 18294.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 11 277 11277.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač brožúry Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 620 1620.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač reprezentačnej knihy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 200 10200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zhotovenie ofsetových tlačových platní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 10 200 10200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 750 750.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 180 4180.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač brožúry v 3 jazykových mutáciách Malá Fatra 2 000 2000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač obojstranného propagačného letáku vrátane poskladania Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 150 150.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 000 3000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač tlačených výrobkov (publikácie, tlačivá, letáky, vizitky, pozvánky) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 94 321 94321.3 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač letákov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 204 204.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač tlačených výrobkov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 76 539 76539.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Tlač foldrov so striebornou razbou Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 040 2040.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 884 884.4 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 15 658 15658.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 20 532 20532.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350 349.8 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač učebnice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 189 189.42 EUR 2020 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 21 382 21382.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4 835 4835.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000 1000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač tlačených výrobkov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 11 077 11076.85 EUR 2020 Služby Nie 1
Zhotovenie ofsetových tlačových platní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 100 11100.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 17 468 17468.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 13 863 13863.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 173 173.25 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač posterov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 71 71.4 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač tlačených výrobkov (publikácie, tlačivá, letáky , vizitky, pozvánky) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 73 862 73862.1 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 254 14254.35 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 200 3200.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Prenájom tlačiarní a súvisiace služby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 276 873 276873.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 53 009 53009.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 513 7513.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenájom tlačiarní a súvisiace služby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 781 7781.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 900 900.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač - skriptá Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 500 2500.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 6 819 6819.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 20 037 20037.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 8 413 8413.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 586 3586.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlač publikácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 465 465.3 EUR 2021 Služby Nie 1
Tlačové služby Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 348 931 348931.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Prenájom tlačiarní a súvisiace služby Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 15 506 15506.0 EUR 2020 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Prenájom tlačiarní a súvisiace služby Mesto Košice 307 200 307200.0 EUR 30. Marec 2021 29. Apríl 2021 Nie 2021-03-30 00:00:00 UTC 2021-04-29 10:00:00 UTC
Zabezpečenie aktivity Roadshow Úrad vlády Slovenskej republiky 91 854 91853.8 EUR 14. Júl 2015 3. August 2015 Áno 2015-07-14 00:00:00 UTC 2015-08-03 10:00:00 UTC
Nájom HW a SW komponentov, zriadenie a poskytovanie tlačových služieb Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 575 000 575000.0 EUR 9. Október 2014 24. November 2014 Nie 2014-10-09 00:00:00 UTC 2014-11-24 10:00:00 UTC
Kompletizácia a množenie edukačných balíčkov Metodicko-pedagogické centrum 189 598 189598.05 EUR 3. Marec 2015 23. Marec 2015 Áno 2015-03-03 00:00:00 UTC 2015-03-23 12:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×