Obstarávanie

Rekonštrukcia MŠ v Bojniciach, v miestnej časti Dubnica


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Bojnice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
45214100-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu " Rekonštrukcia MŠ v Bojniciach, v miestnej časti Dubnica ". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. 1. Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác " Rekonštrukcia MŠ v Bojniciach, v miestnej časti Dubnica ". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov. 2. Predmetom zákazky je vybudovanie detského ihriska pri objekte MŠ v Bojniciach, v miestnej časti Dubnica. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie a otváranie ponúk 10. Máj 2020 10. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090996/content/1056545/download","filename":"Posunutie lehoty1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Marec 2020 11. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083646/content/1041863/download","filename":"jed-formular.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083646/content/1041864/download","filename":"Súťažné podklady.docx"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. Máj 2020 21. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092770/content/1060037/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie a otváranie ponúk 11. Apríl 2020 11. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087264/content/1049555/download","filename":"Posunutie lehoty.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - oprava 10. Máj 2020 10. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090997/content/1056546/download","filename":"Súťažné podklady2.docx"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zrušení použitého postupu 21. Máj 2020 21. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092769/content/1060036/download","filename":"Oznámenie o zrušení.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 425545.pdf 7. Apríl 2020 7. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3086835/content/1056069/download","filename":"Odpovede na otázky VO 425545.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×