Obstarávanie

Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov na mostoch v správe NDS


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 107 893,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 107 893,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45111000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov na mostoch v správe NDS. Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov za mechanické kobercové modulové mostné závery. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
littlefinger, s.r.o. 2 3 107 893,00 Neuvedené EUR 13. September 2019 257743

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Stanovisko k Žiadosti o nápravu Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 8. Apríl 2019 8. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033121/content/934550/download","filename":"žiadosť o nápravu odpoveď -r..pdf"}]
Zápisnica Zápisnice 14. Október 2019 14. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061195/content/995439/download","filename":"1. Zapisnica z otvárania ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061195/content/995440/download","filename":"2. Zápisnica z vyhodnotenia požiadaviek na PZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061195/content/995441/download","filename":"3. Zápisnica PU 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061195/content/995442/download","filename":"4. Zápisnica PU 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061195/content/995443/download","filename":"5. Zápisnica PU 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3061195/content/995444/download","filename":"6. Zápisnica - finalna.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. Marec 2019 18. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029591/content/927520/download","filename":"02 Príloha č.1 k č. A.1 Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029591/content/927521/download","filename":"03 Príloha č. 2 k časti A.1 Jednotný európsky dokument.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029591/content/927522/download","filename":"04 Príloha č.1 k č. A.2 - Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029591/content/927523/download","filename":"06 Príloha č.1 k č. B.2 - Špecifikácia ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029591/content/927524/download","filename":"07 Príloha č.1 k č. B.3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029591/content/927525/download","filename":"_Obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029591/content/927526/download","filename":"_Zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029591/content/927527/download","filename":"1_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029591/content/927528/download","filename":"2_Existujuci stav AMZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029591/content/927529/download","filename":"3_Existujuci stav GHH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029591/content/927530/download","filename":"4_Korozia betonu pod zaverom do 50mm.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029591/content/927531/download","filename":"5_Korozia betonu pod zaverom viac ako 50mm.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029591/content/927532/download","filename":"6_Popis poloziek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029591/content/927568/download","filename":"01 SP Vymena mostnych zaverov typu GHH a asfaltovychmostnych zaverov na mostoch v sprave NDS 2.pdf"}]
Správa o zákazke správa o zákazke 18. September 2019 18. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057264/content/987046/download","filename":"Správa o zákazke podľa § 24.pdf"}]
Stanovisko k Žiadosti o nápravu Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 3. Apríl 2019 3. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3032342/content/932719/download","filename":"žiadosť o nápravu odpoveď - rozd..pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda - Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov na mostoch v správe NDS 16. September 2019 16. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056990/content/986353/download","filename":"ZM_2019_0300_podpisana verzia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. Júl 2019 11. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047354/content/964735/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk §55.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií I 25. Marec 2019 25. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3030603/content/929585/download","filename":"Vysvetlenie informácií I.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×