Obstarávanie

Modernizácia ustajnenia hospodárskeho družstva Ulíč - stavba


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 399 900,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 399 900,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je modernizácia ustajnenia HD Ulič v nasledovnej objektovej skladbe: SO 01 Modernizácia kravína K 100 SO 02 Oprava teľatníka T 06 SO 03 Oprava teľatníka T 05 SO 04 Oprava hnojnej plochy SO 04a Oprava žumpy

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
REMTEX, s.r.o. 3 1 399 900,00 Neuvedené EUR 28. August 2019 257563

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica zo splnenia podmienok účasti 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3055877/content/983817/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti.docx"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia 15. August 2019 15. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052905/content/976825/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia.docx"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica zo splnenia podmienok účasti II 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3055878/content/983818/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti II..docx"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Jún 2019 27. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045034/content/959885/download","filename":"SP final.docx"}]
Iný dokument k zákazke Zmluva o dielo 2. Júl 2019 2. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045959/content/961891/download","filename":"ZoD.docx"}]
Zápisnica Zápisnica 2. August 2019 2. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3050858/content/971820/download","filename":"Za´pisnica z otva´rania ponu´k.doc"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3055879/content/983819/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk .doc"}]
Iný dokument k zákazke link projektová dokumentácia 4. Júl 2019 4. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3046265/content/962524/download","filename":"link PD.docx"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo CRZ 9. September 2019 9. September 2019 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3055881/content/983820/download","filename":"Správa o zákazke.doc"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3055896/content/983829/download","filename":"Ponuka OMOSS.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 421536.pdf 2. Júl 2019 29. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045958/content/970054/download","filename":"Odpovede na otázky VO 421536.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3055895/content/983827/download","filename":"Ponuka DAG SLOVAKIA .pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky - doplnenie 29. Júl 2019 29. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049943/content/970426/download","filename":"Odpoveď na otázky - doplnenie.docx"}]
Zmluva Zmluva o dielo 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3055884/content/983822/download","filename":"Zmluva o dielo .pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 9. September 2019 9. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3055897/content/983830/download","filename":"Ponuka REMTEX.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Výkaz výmer 2. Júl 2019 2. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045960/content/961892/download","filename":"VV.xlsx"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×