Obstarávanie

Zvýšenie produktivity a efektívnosti Nemocnice Poprad, a.s. prostredníctvom rekonštrukcie a prístavby


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nemocnica Poprad a. s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 732 936,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 732 936,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia, prístavba a nadstavba NsP Poprad, a.s. , a to nasledovné aktivity: 1. Rekonštrukcia a prístavba urgentného príjmu 2. Nadstavba strojovne VZT A CHL 3. Rekonštrukcie 10. NP komplementu (gynekologicko-pôrodnícke oddelenie) 4. Rekonštrukcia 9. NP komplementu (novorodenecké oddelenie) 5. Vybudovanie bezbariérového prístupu a výťahov Bližší opis predmetu zákazky je definovaný projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných podkladov

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Chemkostav, a.s. 4 4 732 936,00 Neuvedené EUR 27. August 2019 257476

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Oznámenie verejného obstarávateľa o Vysvetlení SP č. 3 a o úprave SP 1. Jún 2018 1. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/990085/content/769838/download","filename":"Oznámenie VO o vysvetlení SP č. 3_1.6.2018 profil.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha č. 11 k SP 4. Máj 2018 4. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/980428/content/722390/download","filename":"Príloha č. 11 k SP.PDF"}]
Súťažné podklady Príloha č. 10 k SP 4. Máj 2018 4. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/980426/content/722387/download","filename":"Príloha č. 10 k SP.PDF"}]
Súťažné podklady Príloha č. 9 k SP 4. Máj 2018 4. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/980423/content/722371/download","filename":"Príloha č. 9 k SP.PDF"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 30. August 2019 30. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054621/content/980879/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk_WYP-6432.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 30. August 2019 30. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054702/content/981051/download","filename":"Zmluva odielo_NsPP_red..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 30. August 2019 30. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054666/content/980953/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie VO o vykonaní Redakčnej opravy 4. Máj 2018 4. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/980633/content/723278/download","filename":"Oznámenie VO o vykonaní RO_04.05.2018.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie verejného obstarávateľa o Vysvetlení SP č. 2 23. Máj 2018 23. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986936/content/755395/download","filename":"Oznámenie VO o vysvetlení SP č. 2_23.5.2018 profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie verejného obstarávateľa o vykonaní RO a o úprave SP_10.10.2018 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1044474/content/815616/download","filename":"Oznámenie VO o vykonaní RO a o úprave SP_10.10.2018.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. Máj 2018 4. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/980403/content/722130/download","filename":"SP NsP PP_v zmysle oznámenia zo dňa 01.6.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/980403/content/833528/download","filename":"SP NsP PP_v zmysle oznámenia zo dňa 10.10.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/980403/content/722131/download","filename":"SP NsP PP_v zmysle oznámenia zo dňa 16.5.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/980403/content/833529/download","filename":"SP NsP PP_v zmysle oznámenia zo dňa 01.6.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/980403/content/722132/download","filename":"SP NsP PP_v zmysle oznámenia zo dňa 15.5.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/980403/content/833530/download","filename":"SP NsP PP_v zmysle oznámenia zo dňa 16.5.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/980403/content/722133/download","filename":"SP NsP PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/980403/content/833531/download","filename":"SP NsP PP_v zmysle oznámenia zo dňa 15.5.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/980403/content/833532/download","filename":"SP NsP PP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 2 (SD) 30. August 2019 30. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054627/content/980888/download","filename":"Ponuka SD Keraming_E-RAN Slovakia_red..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 3 30. August 2019 30. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054656/content/980932/download","filename":"Ponuka AVA-stav, s.r.o._red.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 21. August 2018 21. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024048/content/808444/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_6432 – WYP.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk po opätovnom vyhodnotení ponúk 30. Apríl 2019 30. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036875/content/941568/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk po opätovnom vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie VO o úprave SP, o vykonaní Redakčnej opravy_15.5.2018 15. Máj 2018 15. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/983700/content/737312/download","filename":"Oznámenie VO o úprave SP, RO_15.5.2018 profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 1 (SD) 30. August 2019 30. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054624/content/980885/download","filename":"Ponuka SD STRABAG_greenproject_red..pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 30. August 2019 30. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054623/content/980882/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 4 30. August 2019 30. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054657/content/980933/download","filename":"Ponuka Chemkostav_red..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie VO o Vysvetlení č. 1, o úprave SP_16.5.2018 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984420/content/740613/download","filename":"Oznámenie VO o vysvetlení SP č. 1_16.5.2018 profil.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 30. August 2019 30. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054622/content/980881/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 30. August 2019 30. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054665/content/980952/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha č. 12 k SP 4. Máj 2018 4. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/980430/content/722402/download","filename":"Príloha č. 12 k SP.PDF"}]
Zmluva Zmluva o dielo 30. August 2019 30. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054704/content/981053/download","filename":"Zmluva odielo_NsPP_red..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3054704/content/981054/download","filename":"Odkaz na Rozpočet_subdodávatelia.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×