Obstarávanie

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy súpisné číslo 277


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Gemerský Jablonec
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
334 773,00
Konečná suma(Bez DPH):
328 945,00
Zaplatené:
98.25%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce - Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy súpisné číslo 277 v obci Gemerský Jablonec s predpokladanou hodnotou zákazky: 334 773,35 EUR bez DPH.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Assist Solutions s.r.o. 3 328 945,00 Neuvedené EUR 7. August 2019 257241

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. Júl 2017 27. Júl 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 23. August 2019 23. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053929/content/979304/download","filename":"Obálka Assist Solutions - Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053929/content/979305/download","filename":"Vrchná obálka Assist Solutions.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053929/content/979306/download","filename":"CP Kritériá - Gemersky Jablonec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053929/content/979307/download","filename":"Gemersky Jablonec č_277_výkaz výmer.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053929/content/979308/download","filename":"Gemersky Jablonec č_277_nacenený výkaz výmer.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053929/content/979309/download","filename":"CP Ostané - Gemersky Jablonec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053929/content/979310/download","filename":"Obálka Assist Solutions - Ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke prílohy k súťažným podkladom projektová dokumentácia a výkaz výmer 29. Jún 2017 29. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/839891/content/668409/download","filename":"prílohy k zákazke- projektová dokumentácia a výkaz výmer.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 8. August 2019 8. August 2019 []
Ponuky uchádzačov Ponuka 23. August 2019 23. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053937/content/979319/download","filename":"15. Vyhlásenie o parametroch str. 67-85.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053937/content/979320/download","filename":"14. Vecný a časový harmonogram str. 66.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053937/content/979321/download","filename":"13. Neocenený výkaz výmer str. 37-65.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053937/content/979322/download","filename":"2. Identifikačné údaje str. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053937/content/979323/download","filename":"10. Doklad o zábezpeke str. 19.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053937/content/979324/download","filename":"12. Návrh zmluvy bez ceny str. 21-36.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053937/content/979325/download","filename":"11. Čestné vyhlásenie subdodávatelia str. 20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053937/content/979326/download","filename":"9. ISO 9001, 14001,18001 str. 16-18.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053937/content/979327/download","filename":"8. Doklad o oprávnení vykonávať činnosť stavbyvedúceho pre PZ str. 15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053937/content/979328/download","filename":"7. Osvedčenie stavbyvedúceho str. 14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053937/content/979329/download","filename":"6. Zoznam stavebných prác str. 13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053937/content/979330/download","filename":"5. ČV - obrat za posledné tri hosp. roky str. 12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053937/content/979331/download","filename":"4. Výpis zo zoznamu hosp. subjektov str. 8-11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053937/content/979332/download","filename":"3. Výpis z obchodného registra str. 3-7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053937/content/979333/download","filename":"1. Zoznam predložených dokladov str. 1.pdf"}]
Súťažné podklady súťažné podklady 29. Jún 2017 29. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/839884/content/668312/download","filename":"sutazne podklady Gemersky Jablonec.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 23. August 2019 23. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053931/content/979313/download","filename":"GJ_ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053931/content/979314/download","filename":"GJ_kriteria.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. August 2019 13. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052589/content/975968/download","filename":"Zápisnica z otváranie kritérií .pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 16. November 2018 16. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007914/content/881079/download","filename":"oznámenie o výslekdu vyhodnotenia ponúk do profilu.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. August 2019 13. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052601/content/975981/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke zmena súťažných podkladov - elektronická komunikácia 16. November 2018 16. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007913/content/881078/download","filename":"oznámenie o zmene SP elektronická komunikácia.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 13. August 2019 13. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052591/content/975969/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052591/content/975970/download","filename":"Zápisnica z vyhodnnotenia splnenia podmienok účasti a požiadaviek.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 13. August 2019 13. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052592/content/975971/download","filename":"Zápisnica z. vyhodnotenia splnenia podmienok účasti č. 2 docx.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3052592/content/975972/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti č. 3 .pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 5. Marec 2018 5. Marec 2018 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×