Obstarávanie

KROMPACHY - Rekonštrukcia objektu a vybudovania detského a dopravného ihriska v MŠ na Robotníckej ulici


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Krompachy
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
243 607,00
Konečná suma(Bez DPH):
254 324,00
Zaplatené:
104.39%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214100-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zadávania zákazky sú stavebné práce pozostávajúce z dvoch častí a to : Časť 1. Rekonštrukcia objektu materskej škôlky Časť 2: Vybudovanie detského a dopravného ihriska Stavebné práce sa budú realizovať v jestvujúcej materskej škôlke nachádzajúcej sa na ul. Robotnícka v Krompachoch. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky pre jednotlivé časti, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
RENOBAU s.r.o. 4 63 551,00 Neuvedené EUR 9. Júl 2019 255974
RENOBAU s.r.o. 3 190 773,00 Neuvedené EUR 9. Júl 2019 255973

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke správa o zákazke 24. Júl 2019 24. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049111/content/968714/download","filename":"spravaozakazke0001.pdf"}]
Súťažné podklady Doplnenie Projektovej dokumentácie 12. Apríl 2019 12. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3033946/content/936197/download","filename":"doplnenie PD.zip"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.3 24. Júl 2019 24. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049120/content/968731/download","filename":"RENOBAU ponuka0001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049120/content/968732/download","filename":"RENOBAU cast10001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049120/content/968733/download","filename":"RENOBAU cast20001.pdf"}]
Súťažné podklady súťažné podklady 28. Marec 2019 28. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031151/content/930880/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.2 24. Júl 2019 24. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049118/content/968729/download","filename":"ponuka Intersystem EU0001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049118/content/968730/download","filename":"Intersysem cast 20001.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. Máj 2019 22. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3039792/content/947411/download","filename":"informácia o výsledku.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č.7/2019 - časť 2 17. Júl 2019 17. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3048217/content/966732/download","filename":"renobau 7 ZOD bez podpisu.pdf"}]
Súťažné podklady prílohy k súťažným podkladom 28. Marec 2019 28. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031153/content/930881/download","filename":"Prílohy k SP.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk zápisnica o vyhodnotení ponúk 24. Júl 2019 24. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049115/content/968719/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia 20.05_UVO.pdf"}]
Súťažné podklady Časť 2. Detské a dopravné ihrisko - PD 28. Marec 2019 28. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031155/content/930883/download","filename":"PD ihrisko.zip"}]
Súťažné podklady Časť 1 Rekonštrukcia objektu škôlky - PD 28. Marec 2019 28. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031154/content/930882/download","filename":"PD stavba.zip"}]
Zápisnica z otvárania ponúk zápisnica z otvárania ponúk 24. Júl 2019 24. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049113/content/968717/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúkUVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.1 24. Júl 2019 24. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049116/content/968720/download","filename":"ponuka EKOSVIP0001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049116/content/968721/download","filename":"EKOSVIP cast10001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049116/content/968728/download","filename":"EKOSVIP cast20001.pdf"}]
Súťažné podklady Časť 2. Detské a dopravné ihrisko - neocenený výkaz výmer 28. Marec 2019 28. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031158/content/930886/download","filename":"VV časť 2 - ihrisko.xlsx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.4 24. Júl 2019 24. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049121/content/968734/download","filename":"MIGI ponuka0001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049121/content/968735/download","filename":"MIGI cast 10001.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049121/content/968736/download","filename":"MIGI cast20001.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č.6/2019 - časť 1 17. Júl 2019 17. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3048216/content/966723/download","filename":"renobau 6 ZOD bez podpisu.pdf"}]
Súťažné podklady Časť 1 Rekonštrukcia objektu škôlky - neocenený výkaz výmer 28. Marec 2019 28. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031157/content/930885/download","filename":"VV časť 1 - stavba.xlsx"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 24. Júl 2019 24. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3049114/content/968718/download","filename":"zapisnica z posúdenia splnenia podmienok účastiUVO.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×