Obstarávanie

Rovnošaty a doplnky pre VK PSR a ČS PSR, Historické rovnošaty a doplnky pre ČS PSR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
143 993,00
Konečná suma(Bez DPH):
143 993,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
18000000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Rovnošaty a doplnky pre VK PSR a ČS PSR, historické rovnošaty a doplnky pre ČS PSR vychádzajú z dobového strihu z obdobia r. 1848 a ostatných druhov reprezentačných rovnošiat. Súčiastky rovnošiat sa používajú k vykonávaniu reprezentácie OS SR na vykonávanie slávnostných vojenských pôct ústavným činiteľom Slovenskej republiky a predstaviteľom cudzích štátov podľa Jednotného štátneho protokolu pri zabezpečovaní vojenských pôct, pri oslavách rôznych výročí, významných udalostí, slávností, pietnych aktov, čestné stráženie historických insígnií v Národnej rade SR od 6. septembra 2016.

Pri obstarávaní bolo použité priame rokovacie konanie

Priame rokovacie konanie

Vyhlásené:
21. Máj 2019
Vestník:
100/2019
Predpoklad uzatvorenia v:
5. Júl 2019
Typ:
Tovary
Odhadovaná suma:
143 993,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
Mgr. Helena JURIKOVIČOVÁ-PERSONA
IČO:
40255212

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, 2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania

Vysvetlenie:

ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica 4 zapísal dizajn 28248, 27491 a 28431 do registra dizajnov. Dizajn číslo 28431 zapísal dňa 12.09.2017, dizajn číslo 28248 zapísal dňa 9.5.2016 a dizajn číslo 27491 zapísaný dňa 11.11.2008. Rovnošaty a doplnky pre VK PSR a ČS PSR, historické rovnošaty a doplnky pre ČS PSR sú zavedené súčiastky a uvedené vo výstrojných normách v zmysle platného Odborného nariadenia riaditeľa Úradu centrálnej logistiky a správy majetku štátu MO SR a sú totožné so zapísanými dizajnami č. 28248, 27491 a 28431.Obstaranie postupom priameho rokovacieho konania je jediný možný spôsob ako zabezpečiť identitu obstarávaných súčiastok v súlade so zavedenými súčiastkami do používania rezortu Ministerstva obrany SR

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Mgr. Helena JURIKOVIČOVÁ-PERSONA 1 143 993,00 Neuvedené EUR 27. Jún 2019 255918

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 8. Júl 2019 8. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3046452/content/962795/download","filename":"Cenová ponuka.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. Júl 2019 8. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3046453/content/962796/download","filename":"SPRÁVA o zákazke - § 24 Výstroj VK PSR.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponuky 8. Júl 2019 8. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3046451/content/962794/download","filename":"Zápisnica z otvarania a vyhodnotenia ponuky - historické rovnošaty.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponuky 8. Júl 2019 8. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3046450/content/962793/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponuky .pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Kúpna zmluva č. 2019/230 8. Júl 2019 8. Júl 2019 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×