CPV kód

18000000-9

Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 1 441 041 EUR
Slovenská správa ciest 2 199 EUR
Mesto Prešov 1 19 090 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 365 570 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 1 429 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 12 750 EUR
Mesto Trnava 2 2 208 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 0 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 5 3 462 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 7 630 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 3 249 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 1 265 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 7 700 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 2 52 970 EUR
"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 1 1 666 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 8 944 EUR
Mesto Košice 2 36 816 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 28 983 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 4 160 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 6 666 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 4 465 EUR
Zoologická záhrada 1 322 EUR
Národný bezpečnostný úrad 4 11 111 EUR
Mestská časť Košice - Západ 1 666 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 1 343 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 5 123 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 1 1 117 EUR
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 1 2 079 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 5 000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
JANOLI, s.r.o. 5 20 955 EUR
Mgr. Helena JURIKOVIČOVÁ-PERSONA 4 753 994 EUR
KORAKO plus s. r. o. 6 88 864 EUR
GEMOR Fashion s.r.o. 3 339 350 EUR
Rempo s.r.o. 1 470 EUR
ARTRA s.r.o. 1 8 944 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 1 16 958 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 1 322 EUR
Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. 3 1 396 EUR
ARMA, s.r.o. 4 687 047 EUR
RUTEX TRADE, s.r.o. 1 26 220 EUR
SABRINA MODELLE, s.r.o. 1 2 208 EUR
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 1 30 EUR
Protech, spol. s r.o. 1 249 EUR
E L S T R O T E , spol. s r.o. 1 0 EUR
NIBIA s. r. o. 1 666 EUR
JNL s.r.o. 3 4 160 EUR
Hauerland spol. s r.o. 1 12 750 EUR
R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. 6 18 611 EUR
Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB 1 1 817 EUR
REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 3 10 356 EUR
ACAPO,s.r.o. 3 4 224 EUR
Ing. Branislav Kovaľ - BRAKON 3 3 586 EUR
Jozef Forgáč-olympia 1 241 EUR
Ing. Eva Bašistová VENTEX 1 3 249 EUR
RIA, spol. s r.o. 1 2 079 EUR
PBT PRINT, s.r.o. 1 514 EUR
KoHa pro s.r.o. 2 21 414 EUR
BRAKON s.r.o. 2 5 797 EUR
STOMEX, s.r.o. 1 551 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pracovná obuv a odevy – VO_02032014_K Ľubovnianska nemocnica, n. o. 7 459 EUR 2014 Tovary Nie 1
Rovnošaty a doplnky pre vojenskú kanceláriu prezidenta SR a Čestnú stráž prezidenta SR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 68 297 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné ošatenie a pracovná obuv Sociálna poisťovňa, ústredie 24 166 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bunda poľná 97 zimná s digitalizovanou potlačou „LES“ a Taška na výstroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 173 828 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bunda poľná 97 zimná s digitalizovanou potlačou „LES“ a Taška na výstroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 211 912 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bunda poľná 97 zimná s digitalizovanou potlačou "LES" a Taška na výstroj. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 99 057 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bunda poľná 97 zimná s digitalizovanou potlačou "LES", Taška na výstroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 202 250 EUR 2015 Tovary Nie 1
Rovnošaty a doplnky pre ČS PSR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 68 372 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Historické rovnošaty pre ČS PSR, ČS OS SR a Rovnošaty a doplnky pre VK PSR a ČS PSR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 473 332 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národný bezpečnostný úrad 3 064 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obuv zdravotná pracovná 01/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 960 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obuv zdravotná pracovná Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná obuv Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 067 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy pre zdravotnícky personál operačných sál Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 950 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šaty a dresy Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej 2 498 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy pre potreby pracovníkov vlastnej ochrany Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národný bezpečnostný úrad 876 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reflexné návleky na nohy, certifikované podľa EN 471 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 840 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 326 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reflexné návleky na nohy, certifikované podľa EN 471 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 570 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostroiedky Slovenský hydrometeorologický ústav 563 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uniformy pre príslušníkov MsP Košice (odevné súčasti uniformy) Mesto Košice 24 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská správa ciest 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Národný bezpečnostný úrad 1 472 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná odev pre zamestnancov zariadenia - OOPP 2016 "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 153 EUR 2016 Tovary Nie 1
Reklamné predmety LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 19 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Terénna pracovná obuv. Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Slovenská správa ciest 36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné odevy, pracovná obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 181 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Mestská časť Košice - Západ 1 253 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 224 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tričko s dlhým rukávom Ústav na výkon trestu odňatia slobody 480 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lesnícke pracovné odevy, pracovná obuv Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antistatický ochranný odev a doplnky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 9 240 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup OOPP Slovenský hydrometeorologický ústav 81 117 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uniformy pre príslušníkov MsP Košice (odevné súčasti uniformy) Mesto Košice 23 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Národný bezpečnostný úrad 8 529 EUR 2017 Tovary Nie 1
odevy a obuv do terénu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 308 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obuv zdravotná pracovná Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 766 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv, OOPP, spodné prádlo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 2 790 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obuv zdravotná pracovná Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 175 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky 2018 Mesto Trnava 2 026 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladiace tašky Zoologická záhrada 386 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup služobnej letnej obuvi Mesto Trnava 3 504 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 148 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obuv zdravotná pracovná Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odevy pre lesníkov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 365 570 EUR 2019 Tovary Nie 4
Pracovné rukavice Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 602 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy a obuv, OOPP, spodné prádlo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 167 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rovnošaty a doplnky pre VK PSR a ČS PSR, Historické rovnošaty a doplnky pre ČS PSR Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 143 993 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tričko s dlhým rukávom Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné odevy Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 061 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné oblečenie s výšivkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 818 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné oblečenie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 617 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reklamné oblečenie s výšivkou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 290 EUR 2019 Tovary Nie 1
Materiálne a technické vybavenie pre terénny tím - pomôcky Hlavné mesto SR Bratislava 20 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Mesto Prešov 19 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tričko s dlhým rukávom Ústav na výkon trestu odňatia slobody 848 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×