Obstarávanie

Dodanie a výmena okien, dverí a sklenených výplní


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
IUVENTA
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
237 843,00
Konečná suma(Bez DPH):
237 843,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce Dodanie a výmena okien, dverí a sklenených výplní.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. 7 237 843,00 Neuvedené EUR 3. Jún 2019 254490

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. Január 2019 16. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018869/content/903243/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Jednotný európsky dokument - výzva Dodanie a výmena okien, dverí a sklenených výplní 16. Január 2019 16. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018873/content/903247/download","filename":"jed-vyzva.xml"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018873/content/903248/download","filename":"jed-vyzva.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č.3 24. Január 2019 24. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020655/content/906282/download","filename":"IUVENTA_vysvetlenie č. 3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.1 17. Január 2019 17. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019096/content/903554/download","filename":"IUVENTA_vysvetlenie č. 1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č.7 22. Február 2019 22. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026462/content/921525/download","filename":"IUVENTA_Vysvetlenie SP č.7.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 7. Jún 2019 7. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041886/content/952884/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041886/content/952885/download","filename":"Príloha č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041886/content/952886/download","filename":"Príloha č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041886/content/952887/download","filename":"Príloha č.3.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 7. Jún 2019 7. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041870/content/952861/download","filename":"Zápisnica_vyhodnotenia podmienok účasti a ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Jún 2019 7. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041888/content/952891/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č.6, zmena SP č.3 a korigenda č.4 k Výzve 18. Február 2019 18. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3025545/content/916868/download","filename":"IUVENTA_Vysvetlenie č.6, zmena SP č.3 a korigenda č.4 k Výzve.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 8 26. Február 2019 26. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026961/content/922535/download","filename":"IUVENTA_Vysvetlenie SP č.8.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č. 9 27. Február 2019 27. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3027115/content/922746/download","filename":"IUVENTA_Vysvetlenie SP č. 9.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č.5, zmena SP č.2 a korigenda č.3 k Výzve 7. Február 2019 7. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024072/content/911825/download","filename":"IUVENTA_Vysvetlenie č.5_ zmena SP č.2 a korigenda č.3 k výzve.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 7. Jún 2019 7. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041879/content/952872/download","filename":"OMOSS_ponuka.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Máj 2019 14. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3038423/content/944546/download","filename":"IUVENTA_Oznámenie o výsledku.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 7. Jún 2019 7. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041869/content/952860/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 7. Jún 2019 7. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041883/content/952876/download","filename":"KALYPSO SK_ponuka.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č.2 21. Január 2019 21. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019765/content/904628/download","filename":"IUVENTA_vysvetlenie č. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 7. Jún 2019 7. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041885/content/952883/download","filename":"PANORAMA SLOVAKIA_ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 7. Jún 2019 7. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041871/content/952862/download","filename":"ZMVZ_ponuka.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č.4_ zmena SP č.1 a korigenda č.2 k výzve 31. Január 2019 31. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3022562/content/909096/download","filename":"IUVENTA_Vysvetlenie4_zmena1_korigenda2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 7. Jún 2019 7. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041874/content/952866/download","filename":"OBLOK_ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 7. Jún 2019 7. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041877/content/952869/download","filename":"GEALAN_ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 7. Jún 2019 7. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3041873/content/952865/download","filename":"STAVREM PLUS_ponuka.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×