Obstarávanie

Betónové podvaly


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
7 550 256,00
Konečná suma(Bez DPH):
7 550 256,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34946000-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky s názvom "Betónové podvaly" je dodávka tovaru - betónových priečnych podvalov SB-8P, BP-3, BP- 3S a SB-6, ktoré zabezpečujú funkciu koľajnicových podpôr v konštrukcii železničného zvršku, určené pre zabudovanie do železničných tratí v správe obstarávateľa, v súlade s STN EN 13230-1 až 5, STN EN 13481-2 a v zmysle interného predpisu obstarávateľa S 3-6 Chyby betónových podvalov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ŽPSV a.s. Čaňa 1 7 550 256,00 Neuvedené EUR 15. Apríl 2019 253153

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Rámcová dohoda na dodávku tovaru 24. Apríl 2019 24. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3035250/content/938788/download","filename":"Zmluva - pre CRZ.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk 20. Marec 2019 20. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029859/content/928097/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Jednotný európsky dokument - výzva Betónové podvaly 20. December 2018 20. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014813/content/895174/download","filename":"jed-vyzva.xml"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014813/content/895175/download","filename":"jed-vyzva.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Rámcová dohoda na dodávku tovaru 24. Apríl 2019 24. Apríl 2019 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. Apríl 2019 24. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3035258/content/938799/download","filename":"Správa § 24 - 1322-18 NZ Bet. podvaly.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 1 24. Apríl 2019 24. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3035253/content/938790/download","filename":"Ponuka ZPSV Cana - na zverejnenie-19.4.2019.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania 20. Marec 2019 20. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3029861/content/928099/download","filename":"Odovodnenie nezrusenia verejneho obstaravania.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. December 2018 20. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014814/content/895177/download","filename":"Sutazne podklady_Betonove podvaly.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014814/content/895178/download","filename":"Sutazne podklady_Kapitola B.1_Opis predmetu zakazky_S 3-6 Chyby betonovych podvalov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014814/content/895179/download","filename":"Sutazne podklady_Kapitola B.3_Obchodne podmienky dodania predmetu zakazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3014814/content/895180/download","filename":"Sutazne podklady_editovatelna podoba.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 17. Apríl 2019 17. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034724/content/937532/download","filename":"1. Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034724/content/937533/download","filename":"2. Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034724/content/937534/download","filename":"3. Zápisnca z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×