Dodávateľ

ŽPSV a.s. Čaňa

Čaňa
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 8 527 136,00 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 8 210 926,00 EUR 3 3
2021 316 210,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 5 8 527 136,00 8527136.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Betónové podvaly Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 7 550 256,00 7550256.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Betónové podvaly Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 396 708,00 396708.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Betónové podvaly Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 263 962,00 263962.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Betónové podvaly Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 205 329,00 205329.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Betónové podvaly Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 110 881,00 110881.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 17 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Tomáš Opletal
Adresa:
Obědkovice č.p. 52 Obědkovice 79823
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Říha
Adresa:
Vilová štvrť 242 Nové Hrady 37334
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Polák
Adresa:
Východná 82 Čečejovce 04471
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andrea Benincasa
Adresa:
Via Pizach/Pizachstrasse 5/A San Candido/Innichen 39038
Krajina:
Talianska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Opálený
Adresa:
Hájska 28 Cífer 91943
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Christian Kilger
Adresa:
Am Ried 26 Egmating 85658
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. December 2018
Záznam do:
17. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Opletal
Adresa:
Obědkovice č.p. 52 Obědkovice 79823
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. December 2018
Záznam do:
27. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miloslav Havrila
Adresa:
Štefunkova 9 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. December 2018
Záznam do:
27. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Paulína Szentesi
Adresa:
Školská 20 Báhoň 90084
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. December 2018
Záznam do:
27. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Palkáň
Adresa:
Haniska 179 Haniska 04457
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. December 2018
Záznam do:
27. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jan Spevák
Adresa:
Tylova 573 Čerčany 25722
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. December 2018
Záznam do:
4. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Silvia Villar - Mir de Fuentes
Adresa:
Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046
Krajina:
Španielske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Október 2017
Záznam do:
4. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Silvia Villar - Mir de Fuentes
Adresa:
Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046
Krajina:
Španielske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Október 2017
Záznam do:
4. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Silvia Villar - Mir de Fuentes
Adresa:
Torre Espacio Paseo de la Castellana 259 D Madrid 28046
Krajina:
Španielske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Október 2017
Záznam do:
4. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
HKV Law Firm s.r.o.
Adresa:
Poštová 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
Hamala Kluch Víglaský s.r.o.
Adresa:
Poštová 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 27.10.2020 do: 17.02.2021

StiahniZáznam platný od: 4.03.2020 do: 27.10.2020

StiahniZáznam platný od: 4.12.2018 do: 4.03.2020

StiahniZáznam platný od: 10.10.2017 do: 4.12.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×