Obstarávanie

Protilátky na Western Blot


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 666,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 666,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
24000000-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Anti-ACADS antibody [EPR10862(B)]; králičia monoklonálna protilátka na detekciu ACADS. Aplikácia pre WB, IHC-P a IP na myšacích, potkaních a ľudských vzorkách.; Anti-ACADVL antibody [6A9AF2]; myšacia monoklonálna protilátka na detekciu ACADVL. Aplikácia pre ICC, IP a IHC-P na myšacích, potkaních, dobytčích a ľudských vzorkách.; Anti-DLST antibody [EPR13318(B)]; králičia monoklonálna protilátka na detekciu DLST. Aplikácia pre WB, ICC/IF, IP a IHC-P na myšacích, potkaních a ľudských vzorkách.; Anti-LDHA antibody [EPR1564]; )]; králičia monoklonálna protilátka na detekciu ACADS. Aplikácia pre WB, IHC-P, ICC/IF a Flow Cyt na myšacích, potkaních a ľudských vzorkách.; Aldolase A Antibody; králičia polyklonálna protilátka na detekciu aldolázy A. Aplikácia pre WB na myšacích, potkaních, opičích, škreččích a ľudských vzorkách.; Arginase-1 Antibody; králičia polyklonálna protilátka na detekciu arginázy 1. Aplikácia pre WB na myšacích, potkaních a ľudských vzorkách.; β-Actin (8H10D10); myšacia monoklonálna protilátka na detekciu beta aktínu. Aplikácia pre WB, IP, IF, IHC a F na vzorkách myší, potkanov, škrečkov, psov, opiciach a ľudí.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Anti-ACADS antibody [EPR10862(B)], Jednotka: 100 µl/ balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Anti-ACADVL antibody [6A9AF2], Jednotka: 100 µl/ balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Anti-DLST antibody [EPR13318(B)], Jednotka: 100 µl/ balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Anti-LDHA antibody [EPR1564]; )], Jednotka: 100 µl/ balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Aldolase A Antibody, Jednotka: 100 µl/ balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Arginase-1 Antibody, Jednotka: 100 µl/ balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: β-Actin (8H10D10), Jednotka: 100 µl/ balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BIOTECH s.r.o. 1 2 666,00 0% EUR 1. August 2018 163677

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×