Obstarávanie

Cestné oceľové zvodidlá.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
152 600,00
Konečná suma(Bez DPH):
127 034,16
Zaplatené:
83.24%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
35113300-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
37080.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Nové cestné oceľové zvodidlá s príslušenstvom určené na zvýšenie bezpečnosti ciest, zvodidlový systém, slúžiaci k výmene poškodeného systému po dopravných nehodách.; 2. Zvodidlá musia spĺňať technické a kvalitatívne parametre v plnom rozsahu, musia vyhovovať platnej STN EN 1317. ; 3. Predávajúci doloží do 7 dní od uzavretia zmluvy certifikát kvality ISO 9001:2000 (kópiu) alebo certifikát vydaný autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami ES, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov.; 4. V prípade, ak dodávateľ nie je priamo výrobcom tovaru, predloží dôkazný prostriedok o zmluvnom vzťahu medzi predajcom a výrobcom min. počas trvania zmluvy a certifikát o nemennosti parametrov, vydaný autorizovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov. Dokumenty musia byť originály alebo overené kópie. Pre konkrétne dodávky náhradných dielov bude postačovať predloženie inšpekčného certifikátu výrobcu.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Index prudkosti nárazu, Hodnota / charakteristika: H1; Technické vlastnosti: Úroveň intenzity nárazu, Hodnota / charakteristika: A; Technické vlastnosti: Povrchová úprava materiálu, Hodnota / charakteristika: pozinkovanie EN ISO 1461; Technické vlastnosti: Príslušenstvo k cestným oceľovým zvodidlám musí vyhovovať normám a predpisom, Hodnota / charakteristika: STN EN1317-2, STN EN 1317-5

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Zvodnica NH4 priama (dĺžka 4m), Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 600, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2. Nábehová prechodka 17,3 % P+Ľ, Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 130, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 3. Nábehová prechodka 8,5 %  P+Ľ, Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 130, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 4. Oblúk vnútorný polomer r = 10 m, Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 5. Oblúk vnútorný polomer  r = 20 m, Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 6. Oblúk vonkajší polomer r = 10 m, Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 7. Oblúk vonkajší polomer r = 20 m, Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 8. Stĺpik U 100 x 1900 mm, Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 1200, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 9. Stĺpik U 140 x 1500 mm, Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 350, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 10. Trubková spojka priemer 133/3, Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 1650, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 11. Skrutka s polkruhovou hlavou a nosom M 16x30, Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 6500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 12. Matica M 16, Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 6500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 13. Skrutka s polkruhovou hlavou a štvorhranom M 12 x 30, Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 4500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 14. Matica M 12, Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 4500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 15. Podložka  D18, Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 6500, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 16. Podložka D14, Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 2250, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 17. U-podložka 14 (podložka klinová), Jednotka: ks, Minimum: 0, Maximum: 2250, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
K L S spol.s.r.o. 3 152 441,00 20% EUR 14. September 2018 162704

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×