Obstarávanie

Cestné dopravné prefabrikáty


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
6 105,00
Konečná suma(Bez DPH):
5 082,50
Zaplatené:
83.25%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34923000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
50.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Betónové cestné prefabrikáty obojstranné, slúžiace na usmernenie dopravy smerovo rozdelenej komunikácie - bežné aj koncové, priame a bez zábradlia; Betónové cestné prefabrikáty obojstranné bežné - 47ks, vrátane spojovacieho materiálu (oceľové spojky); Betónové cestné prefabrikáty obojstranné koncové - 3ks, vrátane spojovacieho materiálu (oceľové spojky); Požiadavky na prefabrikáty : pozdĺžny nosný systém zhotovený z dvoch profilov min. priemeru 10mm z ocele B500B, betón C35/45 XD3 - XF4 (SK) podľa STN EN 206-1

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: výška, Jednotka: cm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: dĺžka, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav, a.s. 1 6 099,00 20% EUR 14. December 2017 153067

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×