Obstarávanie

Dodávka elektrickej energie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
UNIVERZITA J. SELYEHO
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
135 957,00
Konečná suma(Bez DPH):
88 336,15
Zaplatené:
64.97%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09310000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
kWh
Množstvo:
885000.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlky; Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov do odberných miest špecifikovaných odberateľom, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa u prevádzkovateľa distribučnej sústavy a zabezpečenie distribúcie a prepravy.; Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len "PDS") a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR (najmä zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike, vyhláška ÚRSO č. 423/2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z.z., Nariadenie vlády č. 211/2010 ktorým sa dopĺňa Nariadenie vlády č. 31/2007 Z.z.); Zabezpečiť distribúciu elektriny do odberných miest Objednávateľa vrátane súvisiacich služieb a prevziať za Objednávateľa zodpovednosť za odchýlku, za podmienok a v kvalite zodpovedajúcej všeobecným právnym predpisom a technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: OM1, Hodnota / charakteristika: EIC kód OM: 24ZZS61338500005, Začiatok plnenia: 1.1.2018, Koniec plnenia: 31.12.2018, Napäťová úroveň: VN3f,; Technické vlastnosti: OM1, Hodnota / charakteristika: Rezervovaná kapacita: 23kW, Max.rezervovaná kapacita (kW)/hodnota ističa (A): 111 kW, Distribučná sadzaba: X2, Druh RK: mesačná; Technické vlastnosti: OM2, Hodnota / charakteristika: EIC kód OM: 24ZZS6103228000F, Začiatok plnenia: 1.1.2018, Koniec plenia: 31.12.2018, Napäťová úroveň: NN3f; Technické vlastnosti: OM2, Hodnota / charakteristika: Rezervovaná kapacita: 50A, Max. rezervovaná kapacita (kW)/hodnota ističa (A): 250A, Distribučná sadzba: C2-X3; Technické vlastnosti: OM3, Hodnota / charakteristika: EIC kód OM: 24ZZS7021964000X, Začiatok plnenia: 1.1.2018, Koniec: 31.12.2018, Napäťová úroveň: NN3f; Technické vlastnosti: OM3, Hodnota / charakteristika: Rezervovaná kapacita 214A, Max. rezervovaná kapacita (kW)/hodnota ističa (A): 400A, Distribučná sadzba C2-X3; Technické vlastnosti: OM4, Hodnota / charakteristika: EIC kód OM: 24ZZS4322529000I, Začiatok plnenia: 1.1.2018, Koniec plnenia: 31.12.2018, Napäťová úroveň: NN3f; Technické vlastnosti: OM4, Hodnota / charakteristika: Rezervovaná kapacita 32A, Max. rezerovavaná kapacita (kW)/hodnota ističa(A): 32A, Distribučná szadzba: C2-X3; Technické vlastnosti: OM5, Hodnota / charakteristika: EIC kód OM: 24ZZS40000121794, Začiatok plnenia: 1.1.2018, Koniec plnenia: 31.12.2018, Napäťová úroveň: VN3f; Technické vlastnosti: OM5, Hodnota / charakteristika: Rezervovaná kapacita 75kW, Max. rezerovavaná kapacita (kW)/hodnota ističa(A): 250kW, Distribučná szadzba: X2, Druh RK: Mesačná; Technické vlastnosti: OM6, Hodnota / charakteristika: EIC kód OM: 24ZZS4321683000D, Začiatok plnenia: 1.1.2018, Koniec plnenia: 31.12.2018, Napäťová úroveň: NN3f; Technické vlastnosti: OM6, Hodnota / charakteristika: Rezervovaná kapacita 80A, Max. rezerovavaná kapacita (kW)/hodnota ističa(A): 80A, Distribučná szadzba: C2-X3,

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Predpokladaná ročná hodnota spotreby elektriny pre odberné miesta, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 885000; Technické vlastnosti: Odberné miesto č. 1 - ("OM1") - predpokladané zmluvyné množstov za 12 mesiacov, Jednotka: KWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 59000; Technické vlastnosti: Odberné miesto č. 2 - ("OM2") - predpokladané zmluvyné množstov za 12 mesiacov, Jednotka: KWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 46000; Technické vlastnosti: Odberné miesto č. 3 - ("OM3") - predpokladané zmluvyné množstov za 12 mesiacov, Jednotka: KWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 486000; Technické vlastnosti: Odberné miesto č. 4 - ("OM4") - predpokladané zmluvyné množstov za 12 mesiacov, Jednotka: KWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10000; Technické vlastnosti: Odberné miesto č. 5 - ("OM5") - predpokladané zmluvyné množstov za 12 mesiacov, Jednotka: KWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 188000; Technické vlastnosti: Odberné miesto č. 6 - ("OM6") - predpokladané zmluvyné množstov za 12 mesiacov, Jednotka: KWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 96000

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ZSE Energia, a.s. 3 106 003,38 20% EUR 12. December 2017 152806

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×